Starszy specjalista

Komenda Główna Policji w Warszawie
Komendant Główny Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 75615

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • zagrożenie korupcją,

 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • naturalne i sztuczne oświetlenie,

 • wymuszona pozycja ciała,

 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,

 • brak windy w budynku, brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Monitoruje oraz przeprowadza analizy w zakresie przestrzegania procedur bezpieczeństwa informacji i systemów teleinformatycznych, ochrony danych osobowych, polityk bezpieczeństwa operatora sieci WAN/MAN, CP SPR, SZK OST112
 • Opracowuje, uzgadnia z właściwymi podmiotami, wdraża, utrzymuje i doskonali procesy oraz strategie zarządzania systemami, sieciami teleinformatycznymi oraz usługami pozostającymi we właściwości merytorycznej wydziału
 • Opracowuje dokumentacje strategii i systemów zarządzania systemami teleinformatycznymi, w tym m.in. polityk bezpieczeństwa, polityk ciągłości działania, polityk zarządzania ryzykiem Ogólnopolskiej Sieci Teleinformatycznej na potrzeby obsługi numeru alarmowego 112 (OST 112), Centralnego Punktu Systemu Powiadamiania Ratunkowego (CP SPR) oraz sieci MAN KGP „MEWA”
 • Przyjmuje i realizuje zgłoszenia z zespołów: usług głosowych, zespołu bezpieczeństwa teleinformatycznego wydziału oraz innych jednostek i komórek organizacyjnych Policji oraz innych podmiotów, dotyczących naruszenia zasad bezpieczeństwa teleinformatycznego, ochrony danych osobowych, ciągłości działania systemów i sieci
 • Opracowuje założenia koncepcji budowy oraz modernizacji systemów i usług oraz rozwiązań teleinformatycznych w sieci OST 112 oraz opiniuje dokumenty w zakresie bezpieczeństwa informacji, ochrony danych osobowych, ciągłości działania i analizy ryzyka
 • Uczestniczy w pracach komisji przetargowych powoływanych w związku z realizowanymi projektami dot. zaawansowanych rozwiązań teleinformatycznych na potrzeby krytycznych systemów i sieci oraz współpracuje z właściwymi merytorycznie komórkami organizacyjnymi KGP w zakresie prowadzonych postępowań przetargowych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 3 lat doświadczenia w obszarze zarządzania bezpieczeństwem informacji
 • Dostęp do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • Bardzo dobra znajomość zagadnień z zakresu bezpieczeństwa systemów informatycznych, bezpieczeństwa informacji oraz ochrony danych osobowych i zarządzania ryzykiem
 • Umiejętność sporządzania dokumentacji bezpieczeństwa strategii zarządzania systemami teleinformatycznymi, analizy ryzyka
 • Znajomość technik i narzędzi informatycznych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z zakresu bezpieczeństwa informacji, zarządzania ryzykiem
 • Przeszkolenie z zakresu wdrażania rozwiązań przetwarzania danych osobowych w systemach teleinformatycznych
 • Znajomość aktów prawnych regulujących funkcjonowanie systemów informatycznych Policji
 • Umiejętność projektowania systemów i sieci teleinformatycznych
 • Zarządzanie ryzykiem w projektach teleinformatycznych
 • Umiejętność graficznego modelowania /opisywania systemów i wymagań
 • Zarządzanie jakością usług oraz projektowania, eksploatacji i dostarczania usług i zarządzania aplikacjami
 • Prawo jazdy kat. B

Podobne oferty pracy

Starszy specjalista

Warunki pracy Praca o charakterze biurowo - inspekcyjnym, związana bezpośrednio z przeprowadzaniem granicznej kontroli fitosanitarnej importowanych roślin, produktów roślinnych i przedmiotów z krajów spoza Unii Europejskiej. Inspekcje przeprowadza się w...

Firma: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Charakter stanowiska i sposób wykonywania na nim zadań: praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: narzędzia pracy - zestaw komputerowy i inne...

Firma: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu

Lokalizacja: dolnośląskie / Wrocław

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Wejście do budynku przy ul. Pruszkowskiej posiada podjazdu dla wózków inwalidzkich. W budynku znajdują się dwie windy. Miejsce pracy znajduje się na ósmym piętrze. Praca wymaga przemieszczania się po budynku w celu realizacji zadań: 1. praca...

Firma: Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Komenda Główna Policji w Warszawie

Data dodania: 2021-04-01

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy