Starszy specjalista

Komenda Główna Policji w Warszawie
Komendant Główny Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 75621

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,

 • zagrożenie korupcją,

 • permanentna obsługa klientów zewnetrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzenie kontroli w innych urzędach,

 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • naturalne i sztuczne oświetlenie,

 • wymuszona pozycja ciała,

 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,

 • przy wejściu do budynku oraz w budynku znajduje się winda, brak podjazdów wewnątrz budynku.


 

Zakres zadań

 • Koordynuje organizację projektów stażowych w KGP dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo oraz posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, w tym opiniuje projekty umów stażowych oraz realizuje zadania wynikające z ich zawarcia, opracowuje stanowiska oraz analizuje możliwości i potrzeby biur KGP w zakresie organizacji staży
 • Realizuje zadania związane z naborem na wolne stanowiska w służbie cywilnej w KGP, w tym udziela wsparcia przedstawicielom komórek organizacyjnych KGP w zakresie merytorycznym dotyczącym procesu naboru
 • Opracowuje i modyfikuje program zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej w KGP oraz procedury i zasady w obszarze staży, naboru na wolne stanowiska w służbie cywilnej i rozwoju zawodowego członków korpusu służby cywilnej oraz proponuje kierunki rozwoju/zmian
 • Koordynuje sprawy szkoleniowe członków korpusu służby cywilnej w KGP, w tym opracowuje plany szkoleń i dokonuje ich aktualizacji oraz sporządza zestawienia danych/sprawozdania z ich realizacji
 • Weryfikuje dokumentację dotyczącą indywidualnego programu rozwoju zawodowego członków korpusu służby cywilnej
 • Wdraża nowe rozwiązania w obszarze staży, naboru na wolne stanowiska w służbie cywilnej i rozwoju zawodowego członków korpusu służby cywilnej oraz monitoruje ich realizację
 • Analizuje projekty opisów stanowisk pracy w służbie cywilnej, udziela wskazówek merytorycznych kierownikom komórek organizacyjnych KGP w ich opracowywaniu
 • Organizuje i prowadzi we współpracy z podmiotami zewnętrznymi szkolenia dla pracowników KGP pełniących funkcję opiekuna stażu dla osób niepełnosprawnych oraz uczestniczy w organizacji innych przedsięwzięć szkoleniowych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi lub wyższe i podyplomowe na ww. kierunku
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 3 lat doświadczenia w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi
 • Dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym (korzystanie z literatury fachowej)
 • Znajomość ustawy o Policji i ustawy o służbie cywilnej oraz przepisów wykonawczych
 • Znajomość problematyki z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi
 • Umiejętność analitycznego myślenia i planowania
 • Umiejętność rozwiązywania problemów
 • Umiejętność logicznego argumentowania
 • Umiejętność koordynacji projektów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty pracy

  Starszy specjalista

  Warunki pracy - praca przy komputerze pow. 4 godzin dziennie, - kontakt z klientem zewnętrznym, - praca pod presją czasu, - budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zakres zadań ma następujące zadania: Prowadzenie postępowań administracyjnych...

  Firma: Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Główny specjalista

  Warunki pracy - praca przy komputerze pow. 4 godzin dziennie, - praca pod presją czasu, - krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, - zagrożenie korupcją, - kontakt z klientem zewnętrznym, - budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zakres...

  Firma: Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Starszy specjalista

  Warunki pracy • Realizacja zadań typowych dola inspektora nadzoru budowlanego branży ogólnobudowlanej. • Praca z wykorzystaniem oprogramowania biurowego oraz programów kosztorysowych związana z przygotowanie programów funkcjonalnych i inwestycyjnych. •...

  Firma: Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku

  Lokalizacja: podlaskie / Białystok

  Data publikacji: wczoraj

  Więcej informacji

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Komenda Główna Policji w Warszawie

  Data dodania: 2021-04-01

  Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy