Starszy specjalista

Komenda Główna Policji w Warszawie
Komendant Główny Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 75947

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • zagrożenie korupcją.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • naturalne i sztuczne oświetlenie,

 • wymuszona pozycja ciała,

 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę,

 • przy wejściu do budynku oraz wewnątrz budynku brak podjazdów, w budynku brak windy.

Zakres zadań

 • Realizuje zadania Administratora Użytkowników dla Centrum i Administratora Technicznego dla modułów: Krajowe Centrum Informacji Kryminalnych oraz Policyjny System Informacyjny w Systemie Niejawnym Policji (SNP), na podstawie imiennych upoważnień Komendanta Głównego Policji oraz Dyrektora Biura Wywiadu i Informacji Kryminalnych
 • Wykonuje konfiguracje stanowisk dostępowych, nadaje niezbędne uprawnienia użytkownikom oraz aktualizuje sterowniki, oprogramowania użytkowe i systemu operacyjnego stanowiska dostępowego zgodnie z Procedurami Bezpiecznej Eksploatacji dla Systemu Niejawnego Policji
 • Udziela bezpośredniej pomocy pracownikom Centrum w przypadku pojawienia się trudności z eksploatacją stanowiska dostępowego, w tym przyjmuje zgłoszenia dotyczące wadliwego sprzętu komputerowego i przekazuje zlecenia napraw do merytorycznego biura w zakresie łączności i informatyki
 • Prowadzi aktualną ewidencję sprzętu komputerowego, oprogramowania, materiałów eksploatacyjnych użytkowanych w Krajowym Centrum Informacji Kryminalnych
 • Administruje, przy pomocy Systemu Zarządzania Treścią (CMS) podstroną internetową biura, znajdującą się na stronie internetowej Policji
 • Współuczestniczy w projektowaniu, modernizacji, testach, administracji wewnętrznymi systemami informatycznymi Centrum
 • Współuczestniczy w pracach związanych z opracowywaniem koncepcji rozwoju i modernizacji eksploatowanych przez Centrum systemów informatycznych oraz testuje rozwiązania techniczne i programowe
 • Współdziała z podmiotami uprawnionymi w zakresie technicznego zabezpieczenia wymiany informacji

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe techniczne o profilu informatycznym lub pokrewnym technicznym ukierunkowanym na systemy teleinformatyczne lub szkoła wyższa bez wymaganego profilu i studia podyplomowe informatyczne

doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego 2 lata pracy w zakresie wsparcia technicznego użytkowników
 • Dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • Znajomość systemów MS Windows, MS Office
 • Dobra znajomość sprzętu informatycznego klasy PC oraz podstawowego sprzętu sieciowego
 • Umiejętność diagnozowania problemów sprzętowych
 • Umiejętność organizowania pracy własnej
 • Umiejętność rozwiązywania problemów
 • Umejętność analizy i syntezy
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Samodzielność
 • Komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z administrowania systemami informatycznymi
 • Przeszkolenie specjalistyczne w zakresie ochrony informacji niejawnych w systemach teleinformatycznych – szkolenie dla administratorów
 • Znajomość problematyki związanej z bezpieczeństwem przetwarzanych danych w systemach informatycznych
 • Znajomość języków: SQL i PL/SQL, XML, PHP, Visual Basic
 • Umiejętność administrowania serwerem Apache i innymi serwerami HTTP
 • Umiejętność administrowania serwerem Windows Serwer

Podobne oferty pracy

Główny specjalista

Warunki pracy kontakty z klientem zewnętrznym, zagrożenie korupcją, miejsce pracy: I piętro, drzwi wewnętrzne i do pokoi biurowych o szer. 90 cm bez progów, Urząd Zamówień Publicznych wynajmuje 4 piętra w budynku 8-piętrowym, na każdym piętrze...

Firma: Urząd Zamówień Publicznych w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Analityk

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań praca umysłowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, stanowisko pracy wyposażone w komputer stacjonarny i inne urządzenia biurowe, warunki organizacyjno-techniczne...

Firma: Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku

Lokalizacja: pomorskie / Sopot

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Główny specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca przemieszczania się pomiędzy pokojami i piętrami, obsługa urządzeń biurowych (komputer, drukarka,...

Firma: Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Komenda Główna Policji w Warszawie

Data dodania: 2021-04-01

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy