Starszy specjalista

Komenda Główna Policji w Warszawie
Komendant Główny Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 76329

Warunki pracy

Warunki dot. charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • nietypowe godziny pracy (w tym dyżury),

 • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe

 • zagrożenie korupcją,

 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • naturalne i sztuczne oświetlenie,

 • wymuszona pozycja ciała,

 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,

 • brak windy osobowej w budynku, brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Dokonuje analizy wymagań oraz definiuje wymagania biznesowe dla projektowanych systemów
 • Wykonuje prace programistyczne realizujące potrzeby i wymagania użytkowników końcowych zgodnie z kierunkami wyznaczonymi przez architektów rozwiązań
 • Opracowuje koncepcje architektury i techniki informatycznej dla systemów IT Policji
 • Zarządza ryzykiem i zmianą w projekcie
 • Sprawuje nadzór nad wdrożonym oprogramowaniem i dokonuje niezbędnych modyfikacji
 • Testuje i ocenia programowe produkty firm IT pod kątem ich stosowania w Policji

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe o profilu informatycznym lub telekomunikacyjnym lub pokrewnym ukierunkowanym na systemy teleinformatyczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 3 lat pracy w zakresie tworzenia i utrzymania systemów i rozwiązań teleinformatycznych i doświadczenie programistyczne
 • Dostęp do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym, a w tym rozumienie dokumentacji technicznej oraz kształcenie i samokształcenie merytoryczne w tym języku
 • Znajomość .NET (C# i VB) oraz VB 6.0, znajomość środowiska Visual Studio od v.2005 i Visual Studio od v.6.0, znajomość baz danych MS SQL, bardzo dobra znajomość SQL i T-SQL, znajomość SQL Server Buisness Inteligence (SSAS, SSIS,SSRS), wiedza z zakresu budowania raportów bazodanowych (Crystal Reports i Microsoft Reporting) lub znajomość Entity Framework, znajomość ASP.NET i ASP.MVC, znajomość języka Java, C++, PHP, CSS, HTML, Javascript, znajomość baz danych MySQL, PostgreSQL, Oracle i specyficznych dla nich języków (np. PL/SQL), znajomość środowiska Eclipse, JDeveloper i Netbeans, znajomość technologii JSF + PrimeFaces, znajomość frameworków Hibernate i Spring, znajomość technologii IBM Lotus Workflow 7, wiedza z zakresu WebServices, XML, XSD
 • Znajomość SVN lub innego systemu kontroli wersji
 • Umiejętność tworzenia dokumentacji technicznej systemów informatycznych
 • Zdolności analityczne i umiejętność planowania
 • Kreatywność, samodzielność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym (min. B2), umożliwiającym swobodne komunikowanie się oraz udział w ewentualnych spotkaniach z partnerami zagranicznymi
 • Posiadanie wiedzy z zakresu audytu teleinformatycznego
 • Znajomość zagadnień bezpieczeństwa teleinformatycznego
 • Znajomość języka UML oraz narzędzi wspierających procesy analityczne jak Enterprise Architect

Podobne oferty pracy

Starszy specjalista

Warunki pracy Praca biurowa przy monitorze ekranowym w wymiarze powyżej 4 godzin dziennie Narzędzia pracy: komputer i sprzęt biurowy Budynek przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami Praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu Praca w pokoju, który...

Firma: Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, praca w terenie, wyjazdy służbowe, w budynku znajdującym się w centrum Warszawy, nieprzystosowanym dla potrzeb osób...

Firma: Urząd do Spraw Cudzoziemców w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy - praca jednozmianowa w godzinach od 7:30 do 15:30; - budynek nie jest przystosowany do osób niepełnosprawnych; - budynek nie posiada windy; - narzędzia i materiały pracy - komputer, drukarka, fax, telefon; - wyjazdy służbowe (teren działania...

Firma: Nadodrzański Oddział Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim

Lokalizacja: lubuskie / Krosno Odrzańskie

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Komenda Główna Policji w Warszawie

Data dodania: 2021-04-01

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy