Starszy specjalista

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 76544

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


-praca przy komputerze


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


-budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich - podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości;

Zakres zadań

 • Prowadzenie spraw osobowych pracowników: prowadzenie spraw związanych z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy z pracownikami Inspektoratu, ich przenoszeniem, awansowaniem, przeszeregowaniem, nagradzaniem, wyróżnianiem i karaniem (wprowadzanie wszelkich zmian w programie kadrowo-płacowym); współpraca z ZUS w zakresie ubezpieczeń społecznych; ustalanie uprawnień pracowników Inspektoratu związanych ze stosunkiem pracy, m.in. do wysługi lat i nagrody jubileuszowej, związanych z rodzicielstwem; przygotowywanie list uprawnionych pracowników Inspektoratu do dodatkowego wynagrodzenia rocznego; wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu; prowadzenie rejestru wydawanych legitymacji służbowych; załatwianie skarg i zażaleń wynikających ze stosunku pracy; nadzorowanie przestrzegania przez pracowników Inspektoratu dyscypliny pracy.
 • Prowadzenie spraw z zakresu czasu pracy pracowników zatrudnionych w Inspektoracie: koordynowanie sporządzania planów urlopów i okresowa analiza stanu ich realizacji; prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników, wyjazdów służbowych krajowych i zagranicznych, zwolnień lekarskich, godzin nadliczbowych, indywidualnego rozkładu czasu pracy, urlopów; przygotowywanie list obecności; kontrola przestrzegania czasu pracy.
 • Sporządzanie analiz oraz sprawozdawczości kadrowej.
 • Przygotowywanie list pracowników Inspektoratu zobowiązanych przepisami prawa do składania oświadczeń majątkowych.
 • Koordynowanie procesu przeprowadzania ocen członków korpusu służby cywilnej oraz gromadzenie dokumentacji związanej z ocenami okresowymi członków korpusu służby cywilnej.
 • Prowadzenie spraw związanych z nadawaniem orderów i odznaczeń państwowych oraz odznak resortowych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w komórkach kadrowych administracji publicznej
 • Bardzo dobra znajomość przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej oraz przepisów wykonawczych
 • Znajomość obsługi programu Płatnik
 • Umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows (Microsoft Word, Excel, PowerPoint),
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • studia podyplomowe z zakresu prawa pracy

Podobne oferty pracy

Starszy specjalista

Warunki pracy Praca biurowa przy monitorze ekranowym w wymiarze powyżej 4 godzin dziennie Narzędzia pracy: komputer i sprzęt biurowy Budynek przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami Praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu Praca w pokoju, który...

Firma: Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, praca w terenie, wyjazdy służbowe, w budynku znajdującym się w centrum Warszawy, nieprzystosowanym dla potrzeb osób...

Firma: Urząd do Spraw Cudzoziemców w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy - praca jednozmianowa w godzinach od 7:30 do 15:30; - budynek nie jest przystosowany do osób niepełnosprawnych; - budynek nie posiada windy; - narzędzia i materiały pracy - komputer, drukarka, fax, telefon; - wyjazdy służbowe (teren działania...

Firma: Nadodrzański Oddział Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim

Lokalizacja: lubuskie / Krosno Odrzańskie

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Data dodania: 2021-04-01

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy