Starszy specjalista

Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 76559

Warunki pracy

Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała – powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach w zakresie podjazdu, toalet, wind. Oświetlenie w pomieszczeniach naturalne i sztuczne. Temperatura w pomieszczeniach nie mniejsza niż 18º Celsjusza z wentylacją grawitacyjną i klimatyzacją.

Zakres zadań

 • Przygotowuje roczny harmonogram wydatków i zapotrzebowanie na środki finansowe;
 • Kontroluje pod względem finansowym wnioski o zaciągnięcie zobowiązania oraz zawierane umowy w zakresie zgodności z planem finansowym GITD i Krajowego Funduszu Drogowego;
 • Tworzy bieżące analizy wykorzystania środków na wynagrodzenia oraz inne bieżące i okresowe raporty, analizy i ocenę przebiegu wykonania i zaangażowania w ramach planu finansowego GITD oraz planu finansowego Krajowego Funduszu Drogowego;
 • Przygotowuje plan finansowy GITD oraz plan finansowy Krajowego Funduszu Drogowego w zakresie zadań będących w kompetencji Głównego Inspektora Transportu Drogowego;
 • Sporządza sprawozdania budżetowe;
 • Przygotowuje zmiany w planie finansowym Inspektoratu oraz planie finansowym Krajowego Funduszu Drogowego, wnioski o dokonanie zmian w planie finansowym GITD w zakresie, którego nie obejmuje udzielone upoważnienie Dysponenta części budżetowej, wnioski o uruchomienie rezerw celowych oraz wnioski o zapewnienie finansowania przedsięwzięcia;
 • Prowadzi rejestr oraz zbiór oryginałów umów dotyczących dokonanych przez Inspektorat zakupów i usług zleconych;
 • Opracowuje kwartalne informacje w zakresie planu zatrudnienia i wynagrodzeń GITD.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe o profilu ekonomicznym lub ukończone studia podyplomowe o profilu ekonomicznym
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata i 1 miesiąc doświadczenia zawodowego doświadczenia w jednostkach sektora finansów publicznych
 • Znajomość aktów prawnych: ustawa o finansach publicznych, ustawa o rachunkowości, ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz aktów wykonawczych do ww. ustaw.
 • Umiejętność obsługi komputera w zakresie MS Office.
 • Kompetencje: komunikatywność, samodzielność, dobra organizacja pracy własnej, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem, odporność na stres, myślenie analityczne, orientacja na klienta.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z zakresu budżetu zadaniowego i rachunkowości budżetowej.

Podobne oferty pracy

Specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Praca przy komputerze. Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS brak progów utrudniających wjazd wózkiem,...

Firma: Główny Urząd Statystyczny w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Pracownikom oferujemy: stabilną pracę w jednostce administracji publicznej, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, rozwój umiejętności poprzez współpracę z ekspertami w swojej dziedzinie, wynagrodzenie zasadnicze na wskazanym w ogłoszeniu...

Firma: Krajowa Informacja Skarbowa

Lokalizacja: wielkopolskie / Leszno

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Praca wykonywana jest w budynku KWP w Lublinie, przy ul. Narutowicza 73, w pomieszczeniu biurowym Wydziału Inwestycji i Remontów KWP w Lublinie. Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach...

Firma: Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie

Lokalizacja: lubelskie / Lublin

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie

Data dodania: 2021-04-01

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy