Starszy specjalista

Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 76562

Warunki pracy

- praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,


- praca pod presją czasu,


- kontakt z klientem zewnętrznym,


- budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Wykonuje czynności w celu realizacji zadań organu centralnego w zakresie doręczania pism oraz przeprowadzania dowodów i wykonywania innych czynności sądowych do których należą: kontrola formalna wniosku sądu/organu zagranicznego (wnioskodawcy) o doręczenie/przeprowadzenie dowodu/przeprowadzenie innej czynności sądowej, nadanie biegu albo zwrot wniosku z wytycznymi, przekazanie wnioskodawcy dokumentów związanych z wykonaniem albo niewykonaniem wniosku, bieżąca korespondencja/kontakty z wnioskodawcami i sądami polskimi w sprawach dotyczących realizacji wniosku.
 • Sporządza notatki o obrocie prawnym z innymi państwami w sprawach cywilnych.
 • Sporządza comiesięczne zapotrzebowanie na środki finansowe wydziału.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w pracy w obszarze współpracy międzynarodowej w sprawach prawnych w jednostkach sektora finansów publicznych, organizacjach pozarządowych, instytucjach europejskich lub organizacjach międzynarodowych lub w obsłudze prawnej obywateli
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Umiejętność obsługi pakietu Office
 • Umiejętność obsługi specjalistycznych baz danych: baza danych Lex, portal e-Justice, www.hcch.net
 • Znajomość przepisów Tytułu IV Kodeksu postępowania cywilnego
 • Znajomość konwencji haskiej z dnia 15 listopada 1965 r. o doręczaniu za granicą dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych lub handlowych
 • Znajomość konwencji haskiej z dnia 18 marca 1970 r. o przeprowadzeniu dowodów za granicą w sprawach cywilnych lub handlowych
 • Doskonalenie zawodowe, identyfikacja z misją urzędu, komunikacja, otwartość na zmiany, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność, pozytywne podejście do klienta, umiejętność negocjowania, zorientowanie na osiąganie celów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka francuskiego lub niemieckiego na poziomie B1

Podobne oferty pracy

Specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Praca przy komputerze. Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS brak progów utrudniających wjazd wózkiem,...

Firma: Główny Urząd Statystyczny w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Pracownikom oferujemy: stabilną pracę w jednostce administracji publicznej, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, rozwój umiejętności poprzez współpracę z ekspertami w swojej dziedzinie, wynagrodzenie zasadnicze na wskazanym w ogłoszeniu...

Firma: Krajowa Informacja Skarbowa

Lokalizacja: wielkopolskie / Leszno

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Praca wykonywana jest w budynku KWP w Lublinie, przy ul. Narutowicza 73, w pomieszczeniu biurowym Wydziału Inwestycji i Remontów KWP w Lublinie. Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach...

Firma: Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie

Lokalizacja: lubelskie / Lublin

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie

Data dodania: 2021-04-01

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa