Starszy specjalista

Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 76503

Warunki pracy

- praca przy komputerze pow. 4 godzin dziennie,


- kontakt z klientem zewnętrznym,


- częste krajowe wyjazdy służbowe (przejazdy transportem publicznym) poza stałe miejsce zamieszkania i zatrudnienia,


- wykonywanie obowiązków służbowych związanych z częstym działaniem pod presją czasu w warunkach napięcia nerwowego,


- wykonywanie zadań na stanowisku pracy związanym z zagrożeniem korupcyjnym,


- brak jednolitości w zakresie trybu i zasad przeprowadzania kontroli,


- budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.


 

Zakres zadań

 • ma następujące zadania:
 • Przeprowadzanie planowych i doraźnych kontroli w jednostkach podległych Ministrowi Sprawiedliwości lub przez niego nadzorowanych oraz w Ministerstwie Sprawiedliwości, a także przygotowywanie wymaganej dokumentacji z zadania kontrolnego.
 • Wykonywanie zadań kontrolnych w ramach Działania 2.17. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 oraz sporządzanie wymaganej dokumentacji z zadania kontrolnego.
 • Przeprowadzanie kontroli w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz sporządzanie wymaganej dokumentacji z zadania kontrolnego.
 • Przeprowadzanie planowych i doraźnych kontroli w podmiotach, którym udzielono dotacji celowych z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, w zakresie wykorzystania przyznanych środków, a także przygotowywanie wymaganej dokumentacji z zadania kontrolnego.
 • Dokonywanie analiz prawidłowości i terminowości wykonania zaleceń pokontrolnych.
 • Przeprowadzanie kontroli koordynowanych przez Prezesa Rady Ministrów oraz przeprowadzanie kontroli wspólnych, o których mowa w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. 2020 r. poz. 224).
 • Gromadzenie akt kontroli, opracowywanie informacji, statystyk, analiz, dotyczących w szczególności wyników kontroli.
 • Koordynowanie pracy zespołu kontrolnego, mające na celu jego właściwą organizację pracy oraz terminową realizację zadania kontrolnego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie prawnicze lub ekonomiczne albo inne wyższe magisterskie plus podyplomowe kierunkowe (ekonomia lub audyt i kontrola, lub kontrola funduszy unijnych),
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego doświadczenia zawodowego w jednostce sektora finansów publicznych w zakresie kontroli, finansów, księgowości lub zamówień publicznych
 • znajomość aktów prawnych z obszaru finansów publicznych, rachunkowości (w zakresie jednostek sektora finansów publicznych), zamówień publicznych, sądownictwa powszechnego, kontroli w administracji rządowej, służby cywilnej, ochrony danych osobowych,
 • znajomość regulacji prawnych z zakresu kontroli programów operacyjnych na lata 2014–2020, w szczególności dot. Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
 • znajomość zasad gospodarowania Funduszem Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej,
 • znajomość zasad organizacji i funkcjonowania Ministerstwa Sprawiedliwości oraz jednostek podległych Ministrowi Sprawiedliwości lub przez niego nadzorowanych,
 • znajomość metod i technik pracy kontrolnej oraz praktyczna umiejętność przeprowadzania kontroli,
 • umiejętność opracowywania analiz, opinii i raportów w formie pisemnej, jak i ustnej,
 • umiejętność obsługi komputera (Excel),
 • zorientowanie na osiąganie celów, doskonalenie zawodowe, identyfikacja z misją urzędu, pozytywne podejście do klienta, otwartość na zmiany, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność, asertywność, myślenie analityczne,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • szczególne uprawnienia: uprawnienia biegłego rewidenta, CCGP.

Podobne oferty pracy

Starszy specjalista

Warunki pracy Praca biurowa przy monitorze ekranowym w wymiarze powyżej 4 godzin dziennie Narzędzia pracy: komputer i sprzęt biurowy Budynek przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami Praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu Praca w pokoju, który...

Firma: Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, praca w terenie, wyjazdy służbowe, w budynku znajdującym się w centrum Warszawy, nieprzystosowanym dla potrzeb osób...

Firma: Urząd do Spraw Cudzoziemców w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy - praca jednozmianowa w godzinach od 7:30 do 15:30; - budynek nie jest przystosowany do osób niepełnosprawnych; - budynek nie posiada windy; - narzędzia i materiały pracy - komputer, drukarka, fax, telefon; - wyjazdy służbowe (teren działania...

Firma: Nadodrzański Oddział Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim

Lokalizacja: lubuskie / Krosno Odrzańskie

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie

Data dodania: 2021-03-31

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy