Starszy specjalista

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 76440

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe – związane z udziałem w szkoleniach, warsztatach, konferencjach z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, rozwiązań geoinformatycznych (zarówno jako uczestnik, jak
  i prowadzący, reprezentujący Ministerstwo) – kilka razy w roku

 • reprezentowanie urzędu na zewnątrz – występowanie jako ekspert w zakresie związanym z cyfryzacją planowania przestrzennego


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy • wejście do budynku „A” i „B” przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych

 • brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych na wysoki parter w budynku A, na którym usytuowana jest jedna z sal konferencyjnych

 • szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne w budynkach przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych

 • windy dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych

 • węzeł sanitarny przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku „A” (dostęp przy pomocy osób trzecich) oraz w budynku „B” (parter)

 • praca w pokoju wieloosobowym

 • praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner

Zakres zadań

 • prowadzi kampanie/ działania/ projekty informacyjne/ promocyjne/ edukacyjne
 • przygotowuje materiały informacyjne, publikacje i materiały promocyjne
 • organizuje i/ lub prowadzi szkolenia/ konferencje/ wykłady w zakresie tematyki „planowanie i zagospodarowanie przestrzenne”
 • prowadzi analizy z zakresu istniejącego i planowanego zagospodarowania przestrzennego
 • przygotowuje dokumenty strategiczne w zakresie tematu „zagospodarowanie przestrzenne”, w tym również inicjuje i realizuje działania związane z tworzeniem, utrzymywaniem i rozwijaniem infrastruktury informacji przestrzennej
 • uczestniczy w przygotowywaniu i przeprowadzaniu postępowań w zakresie właściwości komórki organizacyjnej

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe wyższe z zakresu: urbanistyki, architektury, architektury krajobrazu, gospodarki przestrzennej, geografii lub geodezji lub dowolne wyższe i studia podyplomowe w zakresie GIS (Geographic Information System) oraz planowania przestrzennego
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w tworzeniu aktów planowania przestrzennego lub tworzeniu baz danych GIS
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • znajomość prawa w obszarze: planowania i zagospodarowania przestrzennego, infrastruktury informacji przestrzennej
 • znajomość prawa zamówień publicznych
 • biegła znajomość obsługi programu QGIS
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, rzetelność
 • myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty pracy

  Specjalista

  Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Praca przy komputerze. Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS brak progów utrudniających wjazd wózkiem,...

  Firma: Główny Urząd Statystyczny w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Specjalista

  Warunki pracy Pracownikom oferujemy: stabilną pracę w jednostce administracji publicznej, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, rozwój umiejętności poprzez współpracę z ekspertami w swojej dziedzinie, wynagrodzenie zasadnicze na wskazanym w ogłoszeniu...

  Firma: Krajowa Informacja Skarbowa

  Lokalizacja: wielkopolskie / Leszno

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Starszy specjalista

  Warunki pracy Praca wykonywana jest w budynku KWP w Lublinie, przy ul. Narutowicza 73, w pomieszczeniu biurowym Wydziału Inwestycji i Remontów KWP w Lublinie. Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach...

  Firma: Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie

  Lokalizacja: lubelskie / Lublin

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w Warszawie

  Data dodania: 2021-04-13

  Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa