Starszy specjalista

Ministerstwo Aktywów Państwowych w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 76454

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • Praca przy komputerze.

 • Stres związany z obsługą klientów zewnętrznych i wewnętrznych.

 • Wykonywanie zadań pod presją czasu.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • praca w budynku przy ul. Krucza 36/Wspólna 6,

 • miejsce pracy: III p.,

 • budynek częściowo przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych: wejście do budynku jest utwardzone z wkładem antypoślizgowym, wyposażone w automatyczne drzwi rozsuwne, pochylnię i transporter przyschodowy. Windy przystosowane do wjazdu wózków inwalidzkich, posiadające przyciski sterujące umożliwiające odczyt w alfabecie Braille’a, sygnalizację dźwiękową oraz niektóre - syntezator mowy. Budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo: korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami,  niektóre toalety przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Opracowuje projekty decyzji Ministra Aktywów Państwowych w sprawie zmian w budżecie Ministra Aktywów Państwowych
 • Ewidencjonuje zmiany planu finansowego i rzeczowo-finansowego Ministerstwa oraz planu rzeczowo-finansowego zadań inwestycyjnych, wynikające z decyzji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej i Ministra Aktywów Państwowych w układzie tradycyjnym
 • Opracowuje zestawienia w zakresie planu po zmianach, zaangażowania i wykonania budżetu Ministra Aktywów Państwowych, w tym informacje o wykonaniu funduszu wynagrodzeń Ministerstwa w ujęciu kosztowym
 • Opracowuje plan rzeczowo-finansowy zadań inwestycyjnych oraz aktualizacje tego planu wraz z harmonogramem realizacji zadań, w tym prowadzi prace uzgodnieniowe z komórkami organizacyjnymi, poprzedzające wprowadzenie zadań do planu
 • Bierze udział w opracowaniu: materiałów dotyczących projektu budżetu na lata następne, projektów planów finansowych oraz szczegółowych planów dochodów i wydatków budżetowych, w tym środków na finansowanie i współfinansowanie projektów z udziałem środków UE
 • Opracowuje roczną informacje o wykonaniu budżetu Ministra Aktywów Państwowych, w tym opracowuje materiały do Sejmu i Senatu RP, dotyczące wykonania budżetu Ministra Aktywów Państwowych
 • Opiniuje projekty aktów normatywnych wewnętrznych oraz zewnętrznych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w księgowości lub w komórkach finansowych
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „tajne” lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • Znajomość ustaw: o finansach publicznych, Prawo zamówień publicznych, o rachunkowości, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • Znajomość przepisów dotyczących programów finansowanych ze środków UE
 • Znajomość zasad funkcjonowania służby cywilnej
 • Umiejętności interpersonalne: komunikatywność, łatwość nawiązywania kontaktów, samodzielność, umiejętność analitycznego myślenia
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość: programów księgowych, systemu bankowości elektronicznej i aplikacji BUZA
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2

Podobne oferty pracy

Główny specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Praca przy komputerze. Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS brak progów utrudniających wjazd wózkiem,...

Firma: Główny Urząd Statystyczny w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Główny specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Praca przy komputerze. Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS brak progów utrudniających wjazd wózkiem,...

Firma: Główny Urząd Statystyczny w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Asystent w zakładzie higieny weterynaryjnej

Warunki pracy Praca w urzędowym laboratorium weterynaryjnym, diagnostyka anatomopatologiczna, mikrobiologiczna, wirusologiczna, serologiczna, parazytologiczna chorób zwierząt. Konieczność zachowania szczególnej ostrożności i dokładności. Możliwy kontakt...

Firma: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Szczecinie

Lokalizacja: zachodniopomorskie / Koszalin

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Ministerstwo Aktywów Państwowych w Warszawie

Data dodania: 2021-03-30

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy