Starszy specjalista

Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 76323

Warunki pracy

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


• wejście do budynku „A” i „D” przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością,


• węzeł sanitarny, szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne, platformy podjazdowe na schodach oraz windy przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością,


• mogą pojawić się trudności lub możliwa pomoc osób trzecich dla osób z niepełnosprawnością narządu ruchu


 


Inne warunki, dotyczące charakteru stanowiska pracy:
• praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner


• UMOWA NA ZASTĘPSTWO

Zakres zadań

 • Gospodaruje mieniem Skarbu Państwa w zakresie kompetencji ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej oraz działalności Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w tym: przygotowuje zgody ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej na rozporządzanie przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie nieruchomościami niebędącymi mieniem, o którym mowa w art. 261 ust. 1 Prawo wodne; przygotowuje zgody ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej na zbywanie gruntów pod śródlądowymi wodami stojącymi stanowiącymi własność Skarbu Państwa
 • Sprawuje nadzór nad Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie (PGW WP) w tym: sprawuje nadzór nad działalnością PGW WP w zakresie prawidłowego wykonywania przez nich ustawowo określonych zadań; opiniuje i zatwierdza dokumenty (m.in. statuty, zarządzenia plany, sprawozdania)
 • Sprawuje nadzór nad państwową służbą hydrologiczno-meteorologiczną, państwową służbą do spraw bezpieczeństwa budowli piętrzących oraz państwową służbą hydrogeologiczną w tym: zatwierdza roczne sprawozdania z realizacji zadań; prowadzi kontrolę efektywności i celowości wydatkowania środków publicznych na realizację zadań
 • Monitoruje stan prawny i orzecznictwo w zakresie działalności Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w tym: tworzy bazy wiedzy; przekazuje informacje zainteresowanym

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze związanym z administracją publiczną lub gospodarką nieruchomościami
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • Znajomość systemu prawa, w tym w szczególności Konstytucji RP, ustawy Prawo wodne, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, przepisów aktów normatywnych w zakresie działu administracji rządowej - gospodarka wodna, ustawy o finansach publicznych
 • Umiejętność organizacji pracy i zorientowanie na osiąganie celów
 • Skuteczna komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty pracy

  Starszy specjalista

  Warunki pracy - praca przy komputerze pow. 4 godzin dziennie, - kontakt z klientem zewnętrznym, - praca pod presją czasu, - budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zakres zadań ma następujące zadania: Prowadzenie postępowań administracyjnych...

  Firma: Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Główny specjalista

  Warunki pracy - praca przy komputerze pow. 4 godzin dziennie, - praca pod presją czasu, - krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, - zagrożenie korupcją, - kontakt z klientem zewnętrznym, - budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zakres...

  Firma: Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Starszy specjalista

  Warunki pracy • Realizacja zadań typowych dola inspektora nadzoru budowlanego branży ogólnobudowlanej. • Praca z wykorzystaniem oprogramowania biurowego oraz programów kosztorysowych związana z przygotowanie programów funkcjonalnych i inwestycyjnych. •...

  Firma: Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku

  Lokalizacja: podlaskie / Białystok

  Data publikacji: wczoraj

  Więcej informacji

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie

  Data dodania: 2021-03-26

  Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy