Starszy specjalista

Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 75903

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań: • zagrożenie korupcją

 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz

 • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • praca na I piętrze budynku, budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości)

 • praca przy komputerze – możliwość zapewnienia specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym oraz osobom z uszkodzonym słuchem

 • w trakcie reprezentowania urzędu w innych instytucjach oraz podczas wyjazdów służbowych warunki świadczenia pracy mogą nie być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • Tworzy projekty instrumentów prawnych (ustaw i rozporządzeń) oraz projekty ich nowelizacji, przygotowuje notyfikację aktów prawnych zawierających przepisy techniczne z zakresu gospodarki odpadami technologicznymi, w szczególności niebezpiecznymi (w tym medycznymi i weterynaryjnymi, PCB, odpadami z materiałów wybuchowych, azbestu i TZO) oraz gospodarki odpadami z przemysłu fotograficznego i usług fotograficznych, przemysłu skórzanego, futrzarskiego i tekstylnego, a także w zakresie metod fizykochemicznego zagospodarowania odpadów
 • Przygotowuje projekty wyjaśnień i wytycznych do przepisów, stanowisk i opinii
 • Tworzy projekty dokumentów dla Komisji Europejskiej i Rady Unii Europejskiej, analizuje i opiniuje dokumenty przygotowane przez Komisję Europejską, Radę UE oraz ONZ , a także uczestniczy w pracach nad tymi dokumentami prowadzonych przez organy Unii Europejskiej
 • Przygotowuje projekty odpowiedzi na zapytania i interpelacje poselskie, skargi, wnioski i petycje oraz pytania dziennikarzy i innych podmiotów
 • Współpracuje oraz inicjuje współpracę z komórkami organizacyjnymi Ministerstwa w zakresie przetwarzania odpadów
 • Zleca, ocenia i weryfikuje ekspertyzy i prace naukowo–badawcze
 • Reprezentuje Ministra lub Departament na konferencjach naukowych, spotkaniach, seminariach i warsztatach w zakresie przetwarzania odpadów
 • Koordynuje realizację zadań wynikających z Konwencji Sztokholmskiej w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych, w szczególności pełni funkcję Krajowego Punktu Kontaktowego

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe w zakresie ochrony środowiska lub chemii lub inżynierii produkcji lub technologii chemicznej lub inżynierii środowiska lub ochrony i kształtowania środowiska
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Doświadczenie zawodowe: powyżej 2 lat w jednostkach sektora finansów publicznych albo 1 rok w obszarze ochrony środowiska lub gospodarki odpadami
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • znajomość ustawy o odpadach
 • znajomość dyrektyw UE w sprawie odpadów
 • znajomość Konwencji Sztokholmskiej w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych
 • komunikacja
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • wystąpienia publiczne
 • myślenie analityczne
 • współpraca
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty pracy

  Specjalista

  Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Praca przy komputerze. Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS brak progów utrudniających wjazd wózkiem,...

  Firma: Główny Urząd Statystyczny w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Specjalista

  Warunki pracy Pracownikom oferujemy: stabilną pracę w jednostce administracji publicznej, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, rozwój umiejętności poprzez współpracę z ekspertami w swojej dziedzinie, wynagrodzenie zasadnicze na wskazanym w ogłoszeniu...

  Firma: Krajowa Informacja Skarbowa

  Lokalizacja: wielkopolskie / Leszno

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Starszy specjalista

  Warunki pracy Praca wykonywana jest w budynku KWP w Lublinie, przy ul. Narutowicza 73, w pomieszczeniu biurowym Wydziału Inwestycji i Remontów KWP w Lublinie. Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach...

  Firma: Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie

  Lokalizacja: lubelskie / Lublin

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie

  Data dodania: 2021-04-08

  Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa