Starszy specjalista

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 76294

Warunki pracy

Budynek przy ul. Rakowieckiej 2a:


Wejście do budynku wyposażone w podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Dostęp do budynku, szerokość ciągów komunikacyjnych i drzwi wewnętrznych dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Wewnątrz budynku brak windy. Łazienka na parterze dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.


Warunki dotyczące charakteru pracy: • Ryzyko korupcyjne.

 • Kontakt z klientem zewnętrznym.

Zakres zadań

 • Prowadzi postępowania administracyjne w sprawach o udzielenie zezwolenia na nabycie nieruchomości, akcji i udziałów przez cudzoziemców.
 • Wprowadza do komputerowej bazy danych informacje dotyczące prowadzonych postępowań administracyjnych z zakresu nabywania nieruchomości przez cudzoziemców.
 • Przygotowuje odpowiedzi na odwołania i zażalenia skierowane do organu w toku prowadzonych postępowań administracyjnych oraz odpowiedzi na skargi składane przed sądami administracyjnymi.
 • Udziela odpowiedzi na zapytania stron postępowania i innych osób zainteresowanych otrzymaniem informacji dotyczących zasad nabywania nieruchomości, akcji i udziałów przez cudzoziemców, w tym udziela informacji w języku obcym.
 • Analizuje i sprawdza pod względem zgodności formalnej i faktycznej dane zawarte w prowadzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych rejestrach celem przygotowania corocznego sprawozdania z realizacji ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.
 • Prowadzi akta rejestrowe dotyczące prowadzonych postępowań administracyjnych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Powyżej 2 lat doświadczenia zawodowego w administracji publicznej.
 • Powyżej roku doświadczenia zawodowego w prowadzeniu postępowań administracyjnych.
 • Znajomość i umiejętność interpretacji i zastosowania przepisów prawa materialnego (prawo cywilne, prawo spółek, prawo rodzinne, prawo gospodarcze, ustawy dotyczące zagadnień nabywania nieruchomości przez cudzoziemców, status cudzoziemców w RP) oraz procesowego (Kodeks postępowania administracyjnego).
 • Znajomość struktur i podziału kompetencji jednostek administracji publicznej.
 • Znajomość struktur funkcjonowania UE.
 • Umiejętność formułowania wypowiedzi na piśmie, w tym opracowywanie projektów pozwów, odpowiedzi na skargi, sprawozdań.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym.
 • Kreatywność, orientacja na klienta, umiejętność myślenia analitycznego.
 • Umiejętność organizacji pracy i orientacja na osiąganie celów, umiejętność współpracy, skutecznego komunikowania się, rzetelność, gotowość do doskonalenia zawodowego.
 • Wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych lub posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Wykształcenie wyższe w zakresie prawa lub administracji.
 • Powyżej 1,5 roku doświadczenia zawodowego w obszarze obrotu nieruchomościami lub akcjami lub udziałami.

Podobne oferty pracy

Specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Praca przy komputerze. Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS brak progów utrudniających wjazd wózkiem,...

Firma: Główny Urząd Statystyczny w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Pracownikom oferujemy: stabilną pracę w jednostce administracji publicznej, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, rozwój umiejętności poprzez współpracę z ekspertami w swojej dziedzinie, wynagrodzenie zasadnicze na wskazanym w ogłoszeniu...

Firma: Krajowa Informacja Skarbowa

Lokalizacja: wielkopolskie / Leszno

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Praca wykonywana jest w budynku KWP w Lublinie, przy ul. Narutowicza 73, w pomieszczeniu biurowym Wydziału Inwestycji i Remontów KWP w Lublinie. Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach...

Firma: Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie

Lokalizacja: lubelskie / Lublin

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie

Data dodania: 2021-03-25

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa