Starszy specjalista

Główny Urząd Statystyczny w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 76186

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa.

 • Praca przy komputerze.

 • Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS brak progów utrudniających wjazd wózkiem, schody w holu głównym są wyposażone w ruchome platformy do transportu wózka, wewnątrz budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych. Windy wyposażone są w informację głosową oraz oznakowanie dla osób niewidomych, natomiast nie są dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich w zakresie usytuowania poręczy i tablicy przyzywowej. W budynku znajduje się 5 toalet przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Zakres zadań

 • Tworzy projekty graficzne interfejsów oraz prototypy produktów cyfrowych statystyki publicznej w celu zachowania jednolitej prezentacji ww. produktów z tymi tworzonymi w ramach projektu Wrota Statystyki
 • Współtworzy oraz rozwija zasady budowy interfejsów w statystyce publicznej w celu dopasowania ich do bieżących wymagań, potrzeb zarówno użytkowników wewnętrznych jak i zewnętrznych oraz opiniuje nowopowstające projekty, wskazując niezbędne poprawki w celu utrzymania zgodności produktów internetowych z zasadami budowy interfejsów w statystyce publicznej
 • Wyznacza rozwiązania user experience design oraz przygotowuje modyfikacje graficzne na stronach internetowych, witrynach intranetowych i w produktach popularyzujących statystykę publiczną, mając na celu pomoc twórcom interfejsów w dopasowaniu ich do wymagań użytkowników oraz zasad budowy interfejsów w statystyce publicznej tworzonych w ramach projektu Wrota Statystyki
 • Uczestniczy w organizacji i przeprowadzaniu badań user experience produktów cyfrowych tworzonych w ramach projektów informatycznych, tworzy dokumentacje na potrzeby badań w celu dostosowania interfejsów do oczekiwań funkcjonalnych użytkowników
 • Opracowuje materiały graficzne oraz audiowizualne do umieszczenia na Portalu Informacyjnym GUS oraz w mediach społecznościowych w celu popularyzowania działalności statystyki publicznej w tym projektu Wrota Statystyki
 • Uczestniczy w określaniu kierunków działań i metod w obszarze komunikacji wizualnej GUS, urzędów statystycznych oraz zagranicznych urzędów statystycznych w zakresie tworzenia i rozwijania produktów graficznych i audiowizualnych, z otoczeniem w celu budowy pozytywnego wizerunku statystyki publicznej wśród jej beneficjentów oraz zapewnienia jednolitego modelu komunikacji oficjalnych statystyk

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Doświadczenie zawodowe: 1 rok doświadczenia w pracy związanej z prowadzeniem badań User Experience lub projektowaniem graficznym/ prototypowaniem aplikacji i stron internetowych
 • Przeszkolenie w obszarze user experience
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym A2
 • Znajomość ustawy o statystyce publicznej
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Umiejętność obsługi komputera w tym programów z pakietu MS Office, takich jak MS PowerPoint, MS Word, MS Excel
 • Dobra znajomość obsługi programów graficznych (np. Corel Draw, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator)
 • Znajomość zagadnień z zakresu prowadzenia badań User Experience
 • Umiejętność prowadzenia wywiadów bezpośrednich z użytkownikami
 • Umiejętność projektowania graficznego oraz tworzenia prototypów aplikacji i stron internetowych
 • Znajomość zasad dostępności produktów cyfrowych dla osób ze szczególnymi potrzebami oraz wytycznych WCAG
 • Wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe
 • Rzetelność
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Komunikacja interpersonalna
 • Komunikacja pisemna
 • Współpraca
 • Orientacja na klienta/interesanta
 • Radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych
 • Kreatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Doświadczenie zawodowe: 1 rok doświadczenia w pracy jako grafik komputerowy lub doświadczenie w pracy jako twórca aplikacji lub stron internetowych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie dobrym B1
 • Przeszkolenie w obszarze projektowania interfejsów lub obsługi oprogramowania graficznego np. Corel Draw, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe XD
 • Znajomość Design System - Google Material Design
 • Dobra znajomość oprogramowania służącego do prototypowania np. Adobe XD
 • Umiejętność tworzenia stron internetowych
 • Znajomość HTML5 oraz CSS3

Podobne oferty pracy

Starszy specjalista

Warunki pracy - praca przy komputerze pow. 4 godzin dziennie, - kontakt z klientem zewnętrznym, - praca pod presją czasu, - budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zakres zadań ma następujące zadania: Prowadzenie postępowań administracyjnych...

Firma: Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Główny specjalista

Warunki pracy - praca przy komputerze pow. 4 godzin dziennie, - praca pod presją czasu, - krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, - zagrożenie korupcją, - kontakt z klientem zewnętrznym, - budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zakres...

Firma: Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy • Realizacja zadań typowych dola inspektora nadzoru budowlanego branży ogólnobudowlanej. • Praca z wykorzystaniem oprogramowania biurowego oraz programów kosztorysowych związana z przygotowanie programów funkcjonalnych i inwestycyjnych. •...

Firma: Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku

Lokalizacja: podlaskie / Białystok

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Główny Urząd Statystyczny w Warszawie

Data dodania: 2021-04-06

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy