Starszy specjalista

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 76188

Warunki pracy

kontakty zewnętrzne • (kilka razy w roku) – Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


Budynek przy ul. Żurawiej 4a jest dostępny i częściowo dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Wewnątrz zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych, a także drzwi wewnętrzne o odpowiedniej szerokości. W budynku znajdują się dwie windy ułatwiające poruszanie się, ale nie są w pełni dostosowane dla osób na wózku inwalidzkim (wejścia do windy mają szerokość 77 cm). W budynku znajduje się łazienka dostosowana dla osób niepełnosprawnych. • praca w pokoju wieloosobowym

 • praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner

Zakres zadań

 • zapewnia prawidłową i terminową obsługę płacową i finansowo-księgową wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz innych świadczeń pracowniczych, obsługi umów cywilnoprawnych oraz wynagrodzeń finansowanych/współfinansowanych ze środków budżetu środków europejskich w ramach projektów unijnych,
 • prowadzi obsługę i ewidencję finansowo-księgową. Zajmuje się między innymi księgowaniem list wynagrodzeń i świadczeń oraz weryfikuje formalno-rachunkowe dowody księgowe,
 • prowadzi obsługę w zakresie obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych, w tym: weryfikuje zgodności danych z dokumentami otrzymanymi z innych komórek, oraz uzgodnienia z komórką kadrową poziomu zaangażowania planu wynagrodzeń,

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe ekonomiczne lub nieprofilowane wraz z ukończonymi studiami podyplomowymi z zakresu ekonomii/rachunkowości lub nieprofilowane wraz z ukończonymi kursami z zakresu rachunkowości/ekonomii
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego pracy związanej z obszarem wynagrodzeń lub w obsłudze finansowej
 • wiedza z zakresu ubezpieczeń społecznych, podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • wiedza z zakresu ustawy o rachunkowości,
 • wiedza z zakresu ustawy o finansach publicznych,
 • wiedza z zakresu ustaw i przepisów związanych z funkcjonowaniem placówek gospodarczych za granicą,
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, rzetelność,
 • myślenie analityczne,
 • umiejętność obsługi MS Office: Word, Excel.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty pracy

  Specjalista

  Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Praca przy komputerze. Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS brak progów utrudniających wjazd wózkiem,...

  Firma: Główny Urząd Statystyczny w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Specjalista

  Warunki pracy Pracownikom oferujemy: stabilną pracę w jednostce administracji publicznej, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, rozwój umiejętności poprzez współpracę z ekspertami w swojej dziedzinie, wynagrodzenie zasadnicze na wskazanym w ogłoszeniu...

  Firma: Krajowa Informacja Skarbowa

  Lokalizacja: wielkopolskie / Leszno

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Starszy specjalista

  Warunki pracy Praca wykonywana jest w budynku KWP w Lublinie, przy ul. Narutowicza 73, w pomieszczeniu biurowym Wydziału Inwestycji i Remontów KWP w Lublinie. Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach...

  Firma: Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie

  Lokalizacja: lubelskie / Lublin

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w Warszawie

  Data dodania: 2021-04-06

  Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy