Starszy specjalista

Ministerstwo Finansów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 75719

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie.

 • Praca w terenie, krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach.

Zakres zadań

 • Przygotowuje założenia, plany, strategie i programy audytu rocznych rachunków agencji płatniczych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Wykonuje czynności w ramach audytu rocznych rachunków agencji płatniczych z EFRG oraz EFRROW w odniesieniu do rachunków oraz systemów zarządzania i kontroli Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wykonuje/koordynuje audyty operacji w ramach certyfikacji rocznych rachunków agencji płatniczej z EFRG oraz EFRROW w odniesieniu do rachunków oraz systemów zarządzania i kontroli ARiMR. Sporządza analizy ryzyka i programy audytu.
 • Przygotowuje założenia, plany, strategie i programy oraz wykonuje/koordynuje audyty regionalnego programu operacyjnego dla województwa mazowieckiego i opolskiego w perspektywie 2014-2020, w szczególności: audytów desygnacyjnych, corocznych audytów systemów zarządzania i kontroli, corocznych audytów operacji, corocznych audytów zestawień wydatków.
 • Opracowuje, pozostających we właściwości wydziału, projekty opinii oraz sprawozdań.
 • Bierze udział i obsługuje misje audytowe Komisji Europejskiej (KE), Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (ETO) oraz innych instytucji EU.
 • Koordynuje oraz przeprowadza nieplanowane audyty w zakresie wykorzystania środków funduszów i programów, będących w kompetencji wydziału.
 • Opracowuje wystąpienia do jednostek podlegających badaniom.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze audytu lub kontroli
 • Znajomość jednego z podstawowych języków roboczych KE (angielski lub niemiecki lub francuski) na poziomie umożliwiającym czytanie i rozumienie literatury przedmiotu w zakresie realizowanych zadań oraz komunikowanie się z KE
 • Wiedza z zakresu przepisów prawa unijnego i krajowego dotyczących funduszy strukturalnych
 • Wiedza z zakresu przepisów prawa unijnego i krajowego dotyczących funduszy EFRG i EFRROW
 • Wiedza z zakresu międzynarodowych standardów audytu oraz metod i technik audytu
 • Znajomość ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, prawa zamówień publicznych, finansów publicznych, rachunkowości
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Komunikatywność
 • Umiejętność analitycznego myślenia, konstruowania wniosków oraz argumentowania
 • Niepełnienie służby zawodowej ani niepracowanie w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 306, 284 i 322), ani niebycie ich współpracownikiem
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Uprawnienia: audytora wewnętrznego / Certified Internal Auditor (CIA) / Certified Government Auditing Professional (CGAP)
 • Przeszkolenie z zakresu: audytor wewnętrzny / Certified Internal Auditor (CIA) / Certified Government Auditing Professional (CGAP)
 • Umiejętność posługiwania się specjalistycznym oprogramowaniem audytorskim (np. ACL)

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Data dodania: 2021-03-11

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy