Starszy specjalista

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 75656

Warunki pracy

Pracownik wykonuje czynności o charakterze:


- statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze,


- dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie KPRM oraz poza nim.


Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę. Czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej.


Praca na stanowisku wiąże się z nietypowymi godzinami pracy (w tym dyżury), permanentną obsługą klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa), częstym reprezentowaniem urzędu na zewnątrz.


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


Pracownik będzie wykonywał pracę w budynku mieszczącym się przy ul. Królewskiej 27. Budynek czterokondygnacyjny, częściowo dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich: wejście główne do budynku jest dostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową i osób niewidzących lub słabowidzących, węzły sanitarne w przestrzeni ogólnodostępnej przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, usytuowane na każdej kondygnacji budynku. W budynku brak windy.


Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym. Podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe.

Zakres zadań

 • Organizuje i koordynuje cykliczne wydarzenia w społeczności Cyfrowej Piaskownicy Administracji w projekcie „Cyfrowa Piaskownica Administracji”, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, w szczególności planuje działania z uczestnikami w ramach Wydarzeń oraz przygotowuje raporty podsumowujące prowadzone wydarzenia (we współpracy z bezpośrednim przełożonym i pozostałymi departamentami), w tym nt. strategicznych działań Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
 • Promuje wydarzenia w społeczności Cyfrowej Piaskownicy Administracji w szczególności za pośrednictwem zamkniętych grup w mediach społecznościowych poświęconych Cyfrowej Piaskownicy Administracji oraz na Portalu Współpracy, ale także poprzez uczestnictwo w konferencjach i wydarzeniach promocyjnych związanych z tematyką projektu „Cyfrowa Piaskownica Administracji” w projekcie „Cyfrowa Piaskownica Administracji”, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, w tym nt. strategicznych działań Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
 • Prowadzi komunikację z uczestnikami wydarzeń i osobami zainteresowanymi uczestnictwem drogą telefoniczną, mailową, za pośrednictwem mediów społecznościowych, organizuje spotkania, przygotowuje komunikaty na temat wydarzeń z zakresu projektu „Cyfrowa Piaskownica Administracji” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.
 • Bieżąco wspiera w codziennych zadaniach Starszego Specjalistę ds. budowy społeczności Cyfrowej Piaskownicy Administracji, w tym przygotowuje informację do publikacji na stronie internetowej, w tym w zakresie projektu „Cyfrowa Piaskownica Administracji” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze komunikacji/PR/mediów, w tym mediów społecznościowych
 • Wiedza z zakresu sposobu działania mediów społecznościowych
 • Wiedza z zakresu technik i narzędzi z zakresu PR
 • Wiedza z zakresu mechanizmów budowania zasięgu
 • Znajomość zasad języka polskiego (w mowie i piśmie)
 • Komunikacja
 • Kreatywność
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Myślenie analityczne
 • Współpraca
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • Przeszkolenie w zakresie koordynowania pracą zespołu
 • Znajomość zasad funkcjonowania placówek administracji publicznej

Podobne oferty pracy

Starszy specjalista

Warunki pracy Praca biurowa przy monitorze ekranowym w wymiarze powyżej 4 godzin dziennie Narzędzia pracy: komputer i sprzęt biurowy Budynek przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami Praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu Praca w pokoju, który...

Firma: Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, praca w terenie, wyjazdy służbowe, w budynku znajdującym się w centrum Warszawy, nieprzystosowanym dla potrzeb osób...

Firma: Urząd do Spraw Cudzoziemców w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy - praca jednozmianowa w godzinach od 7:30 do 15:30; - budynek nie jest przystosowany do osób niepełnosprawnych; - budynek nie posiada windy; - narzędzia i materiały pracy - komputer, drukarka, fax, telefon; - wyjazdy służbowe (teren działania...

Firma: Nadodrzański Oddział Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim

Lokalizacja: lubuskie / Krosno Odrzańskie

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

Data dodania: 2021-03-24

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy