Starszy specjalista

Ministerstwo Zdrowia w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 75572

Warunki pracy

praca biurowa wykonywana jest w pozycji siedzącej przy komputerze, co najmniej 4 godziny dziennie; praca wiąże się z częstym reprezentowaniem urzędu na zewnątrz; zagrożeniem korupcją; Departament Innowacji mieści się Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 11; budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich; w budynku jest winda i toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych; przed budynkiem są podjazdy dla wózków inwalidzkich;

Zakres zadań

 • Bierze udział w komisjach przetargowych oraz w opracowywaniu dokumentów w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w projektach z obszaru e-zdrowia realizowanych przez departament;
 • Bierze udział w pracach zespołów projektowych oraz warsztatach analitycznych;
 • Bierze udział w wykonywaniu zadań projektowych, w tym przygotowuje założenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na usługi/prace przewidziane w projektach realizowanych przez Ministra Zdrowia;
 • Uczestniczy w planowaniu i wdrażaniu projektów Ministra Zdrowia z zakresu e-zdrowia;
 • Bierze udział w posiedzeniach komitetów sterujących projektów na wezwanie przewodniczącego;
 • Bierze udział w opiniowaniu dokumentacji w zakresie dokumentacji konkursowej przy naborach projektów grantowych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w opiniowaniu SIWZ, przygotowywaniu wniosków o udzielenie zamówienia publicznego,
 • znajomość przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • znajomość regulacji prawnych i wytycznych dotyczących realizacji programów finansowanych bądź współfinansowanych z funduszy unijnych,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych,
 • wiedza na temat projektów rozwijanych w obszarze e-zdrowia
 • zdolność analitycznego myślenia i pracy koncepcyjnej
 • umiejętność pracy zadaniowej i nastawienie na osiąganie celów
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność nawiązywania kontaktów i komunikowania się
 • odporność na stres i praca pod presją czasu

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Ministerstwo Zdrowia w Warszawie

Data dodania: 2021-03-09

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy