Starszy specjalista

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 75576

Warunki pracy

Pracownik wykonuje czynności o charakterze:


- statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze,


- dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie KPRM oraz poza nim.


Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę. Czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej.


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


Pracownik będzie wykonywał pracę w budynku mieszczącym się przy ul. Królewskiej 27. Budynek czterokondygnacyjny, częściowo dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich: wejście główne do budynku jest dostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową i osób niewidzących lub słabowidzących, węzły sanitarne w przestrzeni ogólnodostępnej przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, usytuowane na każdej kondygnacji budynku. W budynku brak windy.


Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym. Podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe.  

Zakres zadań

 • Realizuje i monitoruje wykonanie budżetu Departamentu Rozwoju Usług zgodnie z planem budżetu.
 • Realizuje zadania związane z przeprowadzaniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych, pozostających w zakresach zadań Departamentu. Sporządza dokumentacę finansową do sprawozdań z realizacji zamówień w ramach budżetu.
 • Bierze udział w tworzeniu nowej jakości usług publicznych dla obywateli i przedsiębiorców oraz przeprowadza testy systemów administracji publicznej zgodnie ze standardami jakości Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i Architektury Informacyjnej Państwa.
 • Prowadzi sprawy związane z budżetem zadaniowym, poprzez przygotowywanie projektów propozycji celów, mierników, funkcji, zadań, podzadań i działań, na rzecz Departamentu.
 • Raportuje o przebiegu realizowanego budżetu oraz bieżąco informuje o etapach jego realizacji.
 • Prowadzi sprawy związane z wykonaniem i rozliczeniem umów. Nadzoruje jakość wykonywanych zadań dla prawidłowego i terminowego ich rozliczenia oraz realizuje zadania w zakresie podnoszenia jakości systemów finansowanych ze środków UE.
 • Współpracuje przy tworzeniu wzorców postępowania, w zakresie udzielania informacji dotyczących funkcjonowania administracji publicznej.
 • Prowadzi inne sprawy administracyjne zlecone przez Dyrektora Departamentu.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze zarządzania i koordynowania wykonania budżetu projektu
 • Poświadczenie bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone"
 • Znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych
 • Znajomość ustawy o dostępie do informacji publicznej
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych
 • Znajomość przepisów prawa z zakresu archiwizacji
 • Organizacja pracy i osiąganie celów
 • Współpraca
 • Komunikacja
 • Myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty pracy

  Główny specjalista

  Warunki pracy kontakty z klientem zewnętrznym, zagrożenie korupcją, miejsce pracy: I piętro, drzwi wewnętrzne i do pokoi biurowych o szer. 90 cm bez progów, Urząd Zamówień Publicznych wynajmuje 4 piętra w budynku 8-piętrowym, na każdym piętrze...

  Firma: Urząd Zamówień Publicznych w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Analityk

  Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań praca umysłowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, stanowisko pracy wyposażone w komputer stacjonarny i inne urządzenia biurowe, warunki organizacyjno-techniczne...

  Firma: Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku

  Lokalizacja: pomorskie / Sopot

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Główny specjalista

  Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca przemieszczania się pomiędzy pokojami i piętrami, obsługa urządzeń biurowych (komputer, drukarka,...

  Firma: Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

  Data dodania: 2021-03-23

  Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy