Starszy specjalista

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 75458

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań


Praca administracyjno-biurowa; obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie. Obsługa urządzeń biurowych.


Czynności fizyczne:


1.      rozmowy telefoniczne zewnętrzne i wewnętrzne oraz kontakty z innymi pracownikami w innych wydziałach,


2.      obsługa klientów zewnętrznych,


3.      konieczność poruszania się po terenie Urzędu.


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy


Pomieszczenia zakładu pracy uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniają wymagania dostępności do nich. Brak dostępu do części pomieszczeń dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.


Stanowisko pracy mieści się na drugim piętrze budynku biurowego.

Zakres zadań

 • będzie odpowiedzialna za kontrolowanie i weryfikacja dokumentów księgowych,
 • planowanie, monitorowanie realizacji wydatków i prowadzenie rozliczeń dotyczących projektów,
 • sporządzanie wniosków o rezerwy celowe oraz innej dokumentacji związanej z pozyskiwaniem środków ze źródeł zewnętrznych,
 • przygotowywanie analiz i raportów dotyczących realizowanych w Urzędzie projektów krajowych i międzynarodowych oraz prowadzenie szczegółowej ich ewidencji,
 • analizowanie zapisów umów zawartych z instytucjami międzynarodowymi w ramach realizacji projektów,
 • monitorowanie wykorzystania środków budżetowych, środków unijnych oraz z tytułu współpracy z organizacjami międzynarodowymi, w zakresie wydatków dotyczących projektów,
 • współpraca z departamentami merytorycznymi odpowiedzialnymi za realizację projektów i umów,
 • archiwizowanie dokumentów w zakresie prowadzonych zagadnień oraz przygotowywanie i przekazywanie do archiwum.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w dziedzinie księgowości,
 • znajomość ustawy o rachunkowości, aktualnych aktów prawnych w zakresie finansów publicznych i ustaw podatkowych, prawo własności przemysłowej,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B1,
 • umiejętność dobrej organizacji pracy na zajmowanym stanowisku,
 • znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu Microsoft Office oraz umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
 • umiejętność redagowania pism,
 • umiejętność pracy w zespole, dzielenia się wiedzą oraz informacjami,
 • otwarty stosunek do klienta, cierpliwość w kontaktach z klientami oraz umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły,
 • wysoka kultura osobista i asertywność w kontaktach wewnętrznych i zewnętrznych,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność szybkiej adaptacji do okresowych zmian zakresu obowiązków,
 • znajomość języka angielskiego lub niemieckiego na poziomie B2,
 • przeszkolenie z obsługi systemów finansowo – księgowych,

Podobne oferty pracy

Starszy specjalista

Warunki pracy - praca przy komputerze pow. 4 godzin dziennie, - kontakt z klientem zewnętrznym, - praca pod presją czasu, - budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zakres zadań ma następujące zadania: Prowadzenie postępowań administracyjnych...

Firma: Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Główny specjalista

Warunki pracy - praca przy komputerze pow. 4 godzin dziennie, - praca pod presją czasu, - krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, - zagrożenie korupcją, - kontakt z klientem zewnętrznym, - budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zakres...

Firma: Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy • Realizacja zadań typowych dola inspektora nadzoru budowlanego branży ogólnobudowlanej. • Praca z wykorzystaniem oprogramowania biurowego oraz programów kosztorysowych związana z przygotowanie programów funkcjonalnych i inwestycyjnych. •...

Firma: Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku

Lokalizacja: podlaskie / Białystok

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie

Data dodania: 2021-03-20

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy