Starszy specjalista

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 75015

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań • obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy • wejście do budynku „A” i „B” przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych

 • brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych na wysoki parter w budynku A, na którym usytuowana jest jedna z sal konferencyjnych

 • szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne w budynkach przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych

 • windy dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych

 • węzeł sanitarny przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku „A” (dostęp przy pomocy osób trzecich) oraz w budynku „B” (parter)

 • praca w pokoju wieloosobowym

 • praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner

Zakres zadań

 • Prowadzi obsługę procesu legislacyjnego tj. opracowuje i opiniuje akty prawne i inne dokumenty rządowe, bierze udział w posiedzeniach konferencji uzgodnieniowych, komisji prawniczych, komitetów Rady Ministrów itp.
 • Bierze udział w przygotowywaniu i przeprowadzaniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych.
 • Prowadzi obsługę interpelacji i zapytań poselskich oraz rozpatruje skargi, wnioski, odwołania itp.
 • Bierze udział w prowadzeniu międzynarodowej współpracy dwustronnej i wielostronnej Ministerstwa poprzez udział w spotkaniach i posiedzeniach, przygotowywanie niezbędnych dokumentów, wymianę informacji z przedstawicielami państw członkowskich UE, EOG lub innych instytucji międzynarodowych.
 • Bierze udział w postępowaniach przed organami UE.
 • Prowadzi postępowania administracyjne i pozaadministracyjne, w zakresie spraw przypisanych do stanowiska pracy.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe techniczne z zakresu budownictwa lub architektury
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • doświadczenie: minimum 2 lata doświadczenia w obszarze budownictwa lub architektury
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2,
 • znajomość ustawy Prawo budowlane oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy,
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • znajomość przepisów z zakresu legislacji praz przepisów regulujących tryb pracy Rady Ministrów,
 • myślenie analityczne,
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, rzetelność.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w Warszawie

  Data dodania: 2021-03-11

  Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy