Starszy specjalista

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 74985

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań • obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe

 • praca pod presją czasu


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy • Budynek przy ul. Żurawiej 4a jest dostępny i częściowo dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Wewnątrz zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych, a także drzwi wewnętrzne o odpowiedniej szerokości. W budynku znajdują się dwie windy ułatwiające poruszanie się, ale nie są w pełni dostosowane dla osób na wózku inwalidzkim (wejścia do windy mają szerokość 77 cm). W budynku znajduje się łazienka dostosowana dla osób niepełnosprawnych.

 • praca w pokoju wieloosobowym

 • praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner

Zakres zadań

 • prowadzi obsługę i ewidencję finansowo-księgową
 • prowadzi obsługę przepływów finansowych (sporządza przelewy w systemie bankowości elektronicznej, sprawdza i zatwierdza polecenia przelewów z wykorzystaniem podpisu elektronicznego zgodnie z kartą wzorów podpisów, weryfikuje przepływ środków do beneficjentów i koszty ich realizacji, sprawdza dokonane wpływy w tym zwroty)
 • prowadzi obsługę w zakresie obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych
 • opracowuje/ uzgadnia/ monitoruje plan finansowy i pozostałe plany
 • inwentaryzuje aktywa
 • archiwizuje dokumentację

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obsłudze finansowej
 • znajomość ustawy o finansach publicznych (w szczególności Dział I i III)
 • znajomość ustawy o rachunkowości (w szczególności Rozdziały1-3)
 • znajomość ustawy o podatku o towarów i usług VAT (w szczególności Dział XI, Rozdział 1 i 1A)
 • znajomość ustawy tworzącej Fundusz Pracy
 • znajomość ustawy tworzącej Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
 • znajomość ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (w szczególności Dział I i II)
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, rzetelność
 • myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w Warszawie

  Data dodania: 2021-03-10

  Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy