Starszy specjalista

Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 74570

Warunki pracy

Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała - powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach w zakresie podjazdu oraz toalet. Oświetlenie w pomieszczeniach naturalne i sztuczne. Temperatura w pomieszczeniach nie mniejsza niż 18° Celsjusza z wentylacją grawitacyjną i klimatyzacją.

Zakres zadań

 • Obsługa polskich organizacji o zasięgu ogólnokrajowym zrzeszających międzynarodowych przewoźników drogowych w zakresie przewidzianym w ustawie o transporcie drogowym i aktach wykonawczych;
 • Przygotowywanie raportów, materiałów oraz danych statystycznych na potrzeby Ministerstwa Infrastruktury oraz prac komisji społecznej do spraw podziału zezwoleń zagranicznych pomiędzy przewoźnikami drogowymi;
 • Weryfikacja zwracanych przez przedsiębiorców i stowarzyszenia zezwoleń zagranicznych pod kątem prawidłowości wykorzystania;
 • Analiza sposobu oraz prawidłowości wykorzystania kontyngentów zezwoleń zagranicznych przez przedsiębiorców krajowych;
 • Prowadzenie gospodarki magazynowej druków ścisłego zarachowania, będących na stanie magazynu Biura Prowadzenie, w tym analiza i kontrolowanie stanów magazynowych;
 • Współpraca z komisją inwentaryzacyjną w zakresie prowadzonej ewidencji druków ścisłego zarachowania;
 • Archiwizacja dokumentacji wytworzonej przez WZZ, w szczególności wytworzonej przez komisję społeczną.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego doświadczenia zawodowego
 • Znajomość: ustawy o transporcie drogowym, znajomość struktury organizacyjnej Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.
 • Kompetencje: dzielenie się wiedzą i doświadczeniem, samodzielność, komunikatywność, organizacja pracy własnej, sumienność, kreatywność;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość ustawy prawo zamówień publicznych;
 • Szkolenie w zakresie kierowania projektami.
 • Znajomość przepisów związanych z wykonywaniem międzynarodowego transportu drogowego rzeczy.

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie

Data dodania: 2021-02-16

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy