Starszy specjalista

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 74585

Warunki pracy

Pracownik wykonuje czynności o charakterze:


- statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze,


- dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie KPRM oraz poza nim.


Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę. Czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej.


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy


Pracownik będzie wykonywał pracę w budynku mieszczącym się przy ul. Królewskiej 27. Budynek czterokondygnacyjny, częściowo dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich: wejście główne do budynku jest dostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową i osób niewidzących lub słabowidzących, węzły sanitarne w przestrzeni ogólnodostępnej przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, usytuowane na każdej kondygnacji budynku. W budynku brak windy.

Zakres zadań

 • weryfikuje i przygotowuje zintegrowane wnioski o płatność, w celu rozliczenia wydatków poniesionych w ramach projektów „Akademia Innowacyjnych Zastosowań Technologii Cyfrowych (AI Tech)” oraz „Zintegrowana Platforma Analityczna”
 • współpracuje z partnerami projektów „Akademia Innowacyjnych Zastosowań Technologii Cyfrowych (AI Tech)” oraz „Zintegrowana Platforma Analityczna”
 • opiniuje kwalifikowalność wydatków oraz monitoruje prawidłowość klasyfikacji poniesionych wydatków w ramach projektów „Akademia Innowacyjnych Zastosowań Technologii Cyfrowych (AI Tech)” oraz „Zintegrowana Platforma Analityczna”
 • przygotowuje wkład do raportów w części finansowej w ramach projektów „Akademia Innowacyjnych Zastosowań Technologii Cyfrowych (AI Tech)” oraz „Zintegrowana Platforma Analityczna”
 • współpracuje z Instytucją Wdrażającą oraz Instytucją Zarządzającą projektów „Akademia Innowacyjnych Zastosowań Technologii Cyfrowych (AI Tech)” oraz „Zintegrowana Platforma Analityczna”
 • przygotowuje, we współpracy z kierownikami projektów, harmonogramy rzeczowo finansowe, harmonogramy płatności oraz zestawienia zaangażowania personelu projektowego
 • obsługuje kontrolę finansową projektów, prowadzonych przez uprawnione instytucje, w tym przygotowuje wkład odpowiedzi na informacje pokontrolne w ramach projektów „Akademia Innowacyjnych Zastosowań Technologii Cyfrowych (AI Tech)” oraz „Zintegrowana Platforma Analityczna”
 • wspiera przygotowanie materiałów planistycznych w zakresie budżetu „Akademia Innowacyjnych Zastosowań Technologii Cyfrowych (AI Tech)” oraz „Zintegrowana Platforma Analityczna”

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w realizacji zadań związanych z planowaniem finansowym lub rozliczaniem projektów
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych
 • Znajomość zasad finansowego rozliczania projektów finansowanych ze środków unijnych
 • Znajomość zagadnień z zakresu funduszy strukturalnych
 • Znajomość Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
 • Komunikacja
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Myślenie analityczne
 • Współpraca
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Wykształcenie ekonomiczne
 • Powyżej 1 roku doświadczenia zawodowego w zakresie rozliczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
 • Powyżej 1 roku doświadczenia zawodowego w pracy w administracji publicznej
 • Przeszkolenie w zakresie zarządzania projektami

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

Data dodania: 2021-02-16

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy