Starszy specjalista

Ministerstwo Finansów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 74534

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie


Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe


Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz

Zakres zadań

 • Opracowuje dokumenty dotyczące strategii z obszaru krajowego systemu podatkowego, w szczególności opracowywanie Strategii Podatkowej Państwa
 • Identyfikuje oraz analizuje struktury agresywnego planowania podatkowego oraz uczestniczy w opracowywaniu rozwiązań dla zapewnienia przeciwdziałania ich stosowaniu.
 • Opracowuje propozycje rozwiązań o charakterze systemowym, w tym rozwiązania legislacyjne.
 • Prowadzi spraw związane z międzynarodową współpracą z komitetami i grupami roboczymi Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) w zakresie analizy polityki podatkowej.
 • Realizuje sprawy związane z funkcjonowaniem komitetów i grup roboczych Rady Unii Europejskiej oraz komitetów i grup roboczych Komisji Europejskiej, a także ze współpracą z Komisją Europejską i Stałym Przedstawicielstwem Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej oraz z państwami członkowskimi UE w zakresie przeciwdziałania erozji opodatkowania i przerzucaniu zysków.
 • Uczestniczy w realizowaniu spraw związanych z zapewnieniem systemowego przeciwdziałania erozji podstawy opodatkowania i nieuprawnionemu przerzucaniu dochodów, w tym bierze udział w opracowywaniu rozwiązań legislacyjnych, z uwzględnieniem w szczególności przepisów o klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania oraz innych przepisów szczególnych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze podatków
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym posługiwanie się nim, również przy tworzeniu wypowiedzi pisemnych, w zakresie realizowanych zadań
 • Znajomość prawa podatkowego (w zakresie: CIT, PIT, międzynarodowe prawo podatkowe)
 • Znajomość regulacji w zakresie struktur agresywnej optymalizacji podatkowe
 • Znajomość procesu legislacyjnego
 • Umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawa
 • Umiejętność argumentowania
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość zagadnień ekonomii i prawa gospodarczego

Podobne oferty pracy

Starszy specjalista

Warunki pracy Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała - powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach w...

Firma: Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-02-16

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Pracownik wykonuje czynności o charakterze: - statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze, - dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie KPRM oraz poza nim. Większość czynności jest wykonywana w pozycji...

Firma: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-02-16

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego. Miejsce i...

Firma: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Lokalizacja: dolnośląskie / Wrocław

Data publikacji: 2021-02-16

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Data dodania: 2021-02-15

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy