Starszy specjalista

Ministerstwo Finansów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 74537

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie.


Nietypowe godziny pracy (w tym dyżury).


Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

Zakres zadań

 • Opracowuje projekty aktów normatywnych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.
 • Opracowuje interpretacje ogólne z urzędu i na wniosek, przygotowuje stanowiska rządu do poselskich projektów ustaw zmieniających ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 • Opiniuje wpływające do wydziału projekty aktów prawnych.
 • Sporządza wydawane z urzędu ogólne wyjaśnienia przepisów prawa podatkowego dotyczące stosowania tych przepisów (objaśnienia podatkowe).
 • Współpracuje z organami podatkowymi w celu właściwej interpretacji przepisów podatku dochodowego od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, uwzględniając orzecznictwo sądów (w tym Trybunału Konstytucyjnego i Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości).
 • Współpracuje z innymi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa Finansów w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w celu uzgodnienia stanowiska w tym zakresie.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze podatków
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym płynne rozumienie i tworzenie tekstów w obszarze właściwości komórki
 • Znajomość prawa podatkowego
 • Znajomość prawa gospodarczego
 • Znajomość prawa handlowego
 • Umiejętność analizowania informacji
 • Umiejętność wyciągania wniosków i proponowania rozwiązań
 • Umiejętność argumentowania
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty pracy

  Specjalista

  Warunki pracy praca administracyjno-biurowa, okresowo zmienne warunki atmosferyczne, stały duży dopływ informacji i gotowość do odpowiedzi, praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, praca na wysokości powyżej 3 metrów,...

  Firma: Komenda Stołeczna Policji w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Starszy specjalista

  Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań: - praca w terenie - zagrożenie korupcją - permanentna obsługa klientów zewnętrznych Miejsce i otoczenie...

  Firma: Urząd Morski w Gdyni

  Lokalizacja: pomorskie / Gdynia

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Starszy specjalista

  Warunki pracy praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godz. dziennie; częste wyjazdy służbowe; zagrożenie korupcją; permanentna obsługa klientów zewnętrznych; częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne...

  Firma: Główny Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

  Data dodania: 2021-02-15

  Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy