Starszy specjalista

Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 74493

Warunki pracy


 • Praca biurowa przy monitorze ekranowym w wymiarze powyżej 4 godzin dziennie

 • Narzędzia pracy: komputer i sprzęt biurowy

 • Budynek przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami

 • Praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu

 • Praca w pokoju, który jest klimatyzowany

 • Zagrożenie korupcją

Zakres zadań

 • Wykonuje badania urządzeń radiowych w zakresie skutecznego i efektywnego wykorzystania widma radiowego oraz sporządza protokoły w tym zakresie
 • Utrzymuje w sprawności, modernizuje lub uruchamia nowe stanowiska pomiarowe
 • Śledzi zmiany normalizacyjne i prawne w zakresie wykonywanych badań oraz inicjuje i realizuje działania mające na celu dostosowywanie metod i stanowisk badawczych do tych zmian
 • Wykonuje zadania wynikające z wdrożonego w Wydziale systemu zarządzania jakością zgodnego z normą PN-EN ISO/IEC 17025
 • Uczestniczy w udzielaniu Delegaturom UKE wsparcia merytorycznego w zakresie wykonywanych badań oraz wydawania opinii w zakresie właściwości Wydziału dla organów celnych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe z zakresu radiokomunikacji lub telekomunikacji lub elektroniki
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • Prawo jazdy kat. B
 • Znajomość przepisów ustawy Prawo telekomunikacyjne w zakresie wymagań dla urządzeń radiowych
 • Wiedza z zakresu: norm zharmonizowanych z dyrektywą RED (dotyczących skutecznego i efektywnego wykorzystania widma radiowego) oraz zasad działania i technologii stosowanych w urządzeniach radiowych
 • Wiedza i umiejętności z zakresu: miernictwa w zakresie małych i wielkich częstotliwości oraz pomiarów parametrów urządzeń radiowych zgodnie z normami zharmonizowanymi z dyrektywą RED
 • Umiejętność doboru odpowiednich norm/dokumentów oraz ich właściwej interpretacji
 • Znajomość zagadnień dotyczących konfliktu interesów oraz przeciwdziałania korupcji
 • Posiadanie kompetencji: wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty pracy

  Specjalista

  Warunki pracy praca administracyjno-biurowa, okresowo zmienne warunki atmosferyczne, stały duży dopływ informacji i gotowość do odpowiedzi, praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, praca na wysokości powyżej 3 metrów,...

  Firma: Komenda Stołeczna Policji w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Starszy specjalista

  Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań: - praca w terenie - zagrożenie korupcją - permanentna obsługa klientów zewnętrznych Miejsce i otoczenie...

  Firma: Urząd Morski w Gdyni

  Lokalizacja: pomorskie / Gdynia

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Starszy specjalista

  Warunki pracy praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godz. dziennie; częste wyjazdy służbowe; zagrożenie korupcją; permanentna obsługa klientów zewnętrznych; częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne...

  Firma: Główny Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie

  Data dodania: 2021-02-14

  Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy