Starszy specjalista

Ministerstwo Zdrowia w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 74336

Warunki pracy


 • Departament Budżetu i Finansów zlokalizowany jest w budynku zabytkowym przy ul. Miodowej 15 pokój znajduje się na I piętrze w budynku „C”; winda znajduje się w budynku „B” urząd częściowo jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich; toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze w budynku „B” i „C”;

 • praca biurowa wykonywana jest w pozycji siedzącej przy komputerze, co najmniej 4 godziny dziennie;

Zakres zadań

 • Opracowuje projekt budżetu części 46 - Zdrowie w zakresie wydatków majątkowych, w szczególności działu 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85111 – Szpitale ogólne i rozdział 85112- Szpitale kliniczne
 • Obsługuje i nadzoruje pod względem finansowym wydatki majątkowe związane z realizacją zadań inwestycyjnych budowlanych i zakupów w rozdziałach 85111 i 85112.
 • Obsługuje i nadzoruje pod względem finansowym umowy dotyczące rejestrów medycznych.
 • Przygotowuje przelewy na wydatki majątkowe w zakresie obsługiwanych zadań inwestycyjnych budowlanych i zakupów.
 • Sprawdza pod względem finansowym harmonogramy i rozliczenia zadań inwestycyjnych.
 • Opracowuje wyjaśnienia dla organów kontrolnych i przygotowuje dokumenty do kontroli w zakresie wydatków majątkowych.
 • Przygotowuje informacje do okresowych raportów dla Ministra Zdrowia dotyczące stanu realizacji budżetu w zakresie nadzorowanych wydatków majątkowych finansowanych z części 46 - Zdrowie.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej w zakresie finansów,
 • znajomość ustawy o finansach publicznych wraz z aktami wykonawczymi,
 • znajomość rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • bardzo dobra znajomość programu Excel,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wiedza z zakresu ochrony zdrowia,
 • samodzielność,
 • odporność na stres.

Podobne oferty pracy

Starszy specjalista

Warunki pracy Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała - powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach w...

Firma: Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-02-16

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Pracownik wykonuje czynności o charakterze: - statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze, - dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie KPRM oraz poza nim. Większość czynności jest wykonywana w pozycji...

Firma: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-02-16

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego. Miejsce i...

Firma: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Lokalizacja: dolnośląskie / Wrocław

Data publikacji: 2021-02-16

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Ministerstwo Zdrowia w Warszawie

Data dodania: 2021-02-10

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy