Starszy specjalista

Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 74283

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Zagrożenie korupcją, częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy. Obiekt przy Alejach Jerozolimskich 181 jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Szerokość głównych drzwi wejściowych do budynku, drzwi wewnętrznych, wind oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się przy użyciu wózka inwalidzkiego. Pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze. Pomieszczenia Urzędu zlokalizowane są na I, II, IV i V piętrze budynku.

Zakres zadań

 • prowadzi postepowania administracyjne w zakresie spraw spornych z zakresu właściwości wydziału, dotyczących w szczególności przyłączenia źródeł odnawialnych do sieci elektroenergetycznej i źródeł wytwarzania biogazu rolniczego do sieci gazowej z wyłączeniem mikroinstalacji, odmowy przyłączenia w pierwszej kolejności instalacji odnawialnego źródła energii z wyłączeniem mikroinstalacji
 • prowadzi postepowania administracyjne i przygotowuje rozstrzygnięcia w sprawach wymierzenia kar pieniężnych, w zakresie właściwości wydziału
 • uczestniczy w realizacji zadań wynikających z zastępstwa procesowego Prezesa URE przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, w tym w przygotowywaniu środków odwoławczych od orzeczeń sądowych
 • prowadzi bieżącą analizę orzecznictwa sądowego w sprawach związanych z działalnością urzędu
 • uczestniczy w przygotowaniu propozycji rozstrzygnięć na potrzeby postępowań administracyjnych, prowadzonych przez inne komórki organizacyjne URE
 • opiniuje akty prawne oraz uczestniczy w przygotowywaniu stanowisk, opinii i rekomendacji
 • tworzy i aktualizuje procedury wewnętrzne, wytyczne, zasady postępowania

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie prawnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obsłudze prawnej lub w administracji publicznej, lub w obszarze energetycznym
 • Znajomość języka angielskiego/niemieckiego/francuskiego na poziomie komunikatywnym B1
 • Znajomość prawa energetycznego
 • Znajomość prawa gospodarczego, cywilnego, administracyjnego (materialnego i proceduralnego)
 • Znajomość specyfiki rynku energetycznego
 • Znajomość orzecznictwa z zakresu prawa energetycznego
 • Znajomość zasad techniki prawodawczej na potrzeby legislacji
 • Umiejętność analizy i interpretacji przepisów prawnych
 • Umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • Umiejętność argumentowania, umiejętność rozwiązywania problemów, umiejętność współpracy
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty pracy

  Starszy specjalista

  Warunki pracy Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała - powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach w...

  Firma: Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: 2021-02-16

  Więcej informacji

  Starszy specjalista

  Warunki pracy Pracownik wykonuje czynności o charakterze: - statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze, - dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie KPRM oraz poza nim. Większość czynności jest wykonywana w pozycji...

  Firma: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: 2021-02-16

  Więcej informacji

  Starszy specjalista

  Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego. Miejsce i...

  Firma: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

  Lokalizacja: dolnośląskie / Wrocław

  Data publikacji: 2021-02-16

  Więcej informacji

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie

  Data dodania: 2021-02-09

  Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy