Starszy specjalista

Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 74083

Warunki pracy

Ministerstwo zajmuje trzy budynki „A”, „B” i „C” o następujących uwarunkowaniach technicznych:
• węzeł sanitarny przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością w budynku ”B” (parter) oraz w budynku „A” (dostęp przy pomocy osób trzecich)
• wejście do budynków przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością
• szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne w budynkach przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością
• windy dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością
• brak podjazdu dla osób z niepełnosprawnością na wysoki parter w budynku A, na którym usytuowana jest jedna z sal konferencyjnych


 


Inne warunki, dotyczące charakteru stanowiska pracy:


• praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner


• krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe


• zagrożenie korupcją


• częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz


 


• rekrutacja zdalna (cały proces, od aplikowania do rozmowy kwalifikacyjnej, jest prowadzony zdalnie, bez wychodzenia z domu)

Zakres zadań

 • Planuje, inicjuje i monitoruje działania na rzecz ograniczenia negatywnego wpływu transportu na środowisko, w tym m.in. analizuje stan i trendy rozwojowe; opracowuje i opiniuje informacje, raporty, stanowiska, projekty dokumentów, przepisów, odpowiedzi na interpelacje, zapytania poselskie, samorządu terytorialnego lub organizacji pozarządowych; programuje rozwiązania i działania; bierze udział w pracach grup roboczych
 • Opracowuje projekty stanowisk rządu i instrukcji dla przedstawicieli Polski na posiedzenia grup roboczych Rady UE oraz spotkań Ministrów ds. transportu państw UE dotyczących problematyki ograniczenia negatywnego wpływu transportu na środowisko
 • Prowadzi współpracę międzynarodową, polegającą na utrzymywaniu kontaktów z przedstawicielami państw europejskich i Komisji Europejskiej na rzecz wypracowania wspólnych rozwiązań w zakresie europejskiej polityki transportowej
 • Inicjuje podejmowanie programów i badań naukowych oraz prac eksperckich w zakresie właściwości stanowiska wraz z przeprowadzeniem procedury udzielenia zamówień publicznych
 • Uczestniczy w wydarzeniach takich jak: konferencje, debaty, seminaria lub szkolenia, w trakcie których prezentowane i dyskutowane są zagadnienia oddziaływania transportu na środowisko, w tym poprzez aspekt energetyczny

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony środowiska lub alternatywnych paliw/energii lub związanej z tworzeniem dokumentów strategicznych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Znajomość problematyki z zakresu oddziaływania transportu na środowisko i aspektu energetycznego transportu
 • Wiedza z zakresu dokumentów strategiczno-programowych oraz podstawowej legislacji z zakresu ochrony środowiska, transportu i umiejętność jej wykorzystania
 • Umiejętność współpracy
 • Umiejętności analityczne
 • Umiejętność organizacji pracy i zorientowanie na osiąganie celów
 • Skuteczna komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty pracy

  Starszy specjalista

  Warunki pracy Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała - powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach w...

  Firma: Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: 2021-02-16

  Więcej informacji

  Starszy specjalista

  Warunki pracy Pracownik wykonuje czynności o charakterze: - statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze, - dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie KPRM oraz poza nim. Większość czynności jest wykonywana w pozycji...

  Firma: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: 2021-02-16

  Więcej informacji

  Starszy specjalista

  Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego. Miejsce i...

  Firma: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

  Lokalizacja: dolnośląskie / Wrocław

  Data publikacji: 2021-02-16

  Więcej informacji

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie

  Data dodania: 2021-02-08

  Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy