Starszy specjalista

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 74193

Warunki pracy

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy oraz warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • budynek bez podjazdu dla wózków inwalidzkich,

 • bardzo ograniczona możliwość poruszania się na wózkach inwalidzkich - konieczna asysta innego pracownika/opiekuna,

 • w budynku brak oznaczeń dla osób niewidomych,

 • brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym,

 • nie występują szkodliwe/niebezpieczne warunki pracy,

 • obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne i mailowe,

 • praca w pokoju wieloosobowym,

 • praca przy komputerze powyżej czterech godzin oraz przy użyciu urządzeń biurowych,

 • przemieszczanie się pomiędzy budynkami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań: • permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach


 

Zakres zadań

 • Realizuje obowiązki sprawozdawcze Departamentu polegające na analizie rzeczowo - finansowej dokumentacji rozliczeniowej nadzorowanych jednostek.
 • Analizuje wnioski finansowe nadzorowanych jednostek.
 • Udziela pomocy i porad instytucjom w zakresie unormowań prawnych obowiązujących jednostki sektora finansów publicznych.
 • Opracowuje informacje, zestawienia i wykresy na potrzeby wewnętrzne oraz na potrzeby Biura Audytu i Kontroli, Najwyższej Izby Kontroli i innych podmiotów zewnętrznych oraz przygotowuje odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
 • Bierze udział w przygotowywaniu wkładu do planów budżetu cz. 24 w zakresie proponowanych kwot dotacji oraz opracowanie wykazu rekomendowanych przedsięwzięć bieżących i inwestycyjnych.
 • Bierze udział w przygotowaniu sprawozdonia łącznego ze stanu realizacji mierników przez jednostki podległe i nadzorowane przez Departament wraz z oceną efektów rzeczowych i oceną stopnia realizacji zadań wynikających z prowadzonej przez te jednostki działalności.
 • Sporządza opinie i rekomendacje w sprawie zatwierdzenia przez Ministra sprawozdań finansowych (w rozumieniu ustawy o rachunkowości) instytucji państwowych i wspólprowadzonych wpisanych do rejestru MKiDN w tym przygotowuje na potrzeby Ministra rekomendacje.
 • Bierze udział w przygotowaniu oświadczenia o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Departamentu Dziedzictwa Kulturowego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w jednostkach sektora finansów publicznych
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych wraz z aktami wykonawczymi
 • Znajomość ustawy o muzeach
 • Znajomość ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Kompetencje: rzetelność i terminowość; organizacja pracy i osiąganie rezultatów; skuteczna komunikacja( pisemna i werbalna); zorientowanie na klienta; myślenie analityczne; kreatywność.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty pracy

  Specjalista

  Warunki pracy praca administracyjno-biurowa, okresowo zmienne warunki atmosferyczne, stały duży dopływ informacji i gotowość do odpowiedzi, praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, praca na wysokości powyżej 3 metrów,...

  Firma: Komenda Stołeczna Policji w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: wczoraj

  Więcej informacji

  Starszy specjalista

  Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań: - praca w terenie - zagrożenie korupcją - permanentna obsługa klientów zewnętrznych Miejsce i otoczenie...

  Firma: Urząd Morski w Gdyni

  Lokalizacja: pomorskie / Gdynia

  Data publikacji: wczoraj

  Więcej informacji

  Starszy specjalista

  Warunki pracy praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godz. dziennie; częste wyjazdy służbowe; zagrożenie korupcją; permanentna obsługa klientów zewnętrznych; częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne...

  Firma: Główny Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: wczoraj

  Więcej informacji

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie

  Data dodania: 2021-02-08

  Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy