Starszy specjalista

Ministerstwo Finansów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 73934

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie.


Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, zagrożenie naciskami grup przestępczych, zagrożenie korupcją, częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

Zakres zadań

 • Prowadzi działania związane z opracowaniem i prezentacją stanowiska Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF) na forum Unii Europejskiej.
 • Opracowuje dokumenty na potrzeby wyjazdów/wizyt/posiedzeń zagranicznych związanych z reprezentacją polskiej jednostki analityki finansowej na forum UE, Rady Europy, FATF, Grupy Euroazjatyckiej, ONZ, OECD, Europolu, i in. organizacji międzynarodowych w oparciu o materiały własne bądź cząstkowe przygotowywane przez zespoły merytoryczne, opracowuje stanowiska na posiedzenia tych forów, uczestniczy w spotkaniach międzynarodowych w charakterze delegata jednostki.
 • Uczestniczy (na poziomie krajowym) w przygotowaniach do procesu ewaluacji systemu walki z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu, prowadzonym przez organizacje międzynarodowe.
 • Sporządza stanowiska oraz przygotowuje dokumenty w celu zapewnienia informacji o podejmowanych na forach międzynarodowych działaniach/inicjatywach albo działaniach GIIF na potrzeby innych departamentów i urzędów krajowych.
 • Uczestniczy w obsłudze programów bilateralnych realizowanych przez GIIF we współpracy z zagranicznymi partnerami, przygotowuje materiały, organizuje i koordynuje działania przewidziane w ramach projektów.
 • Opracowuje i przygotowuje do publikacji na stronie Ministerstwa Finansów w zakładce dedykowanej GIIF informacji z zakresu współpracy międzynarodowej GIIF na potrzeby instytucji zewnętrznych.
 • Koordynuje i przygotowuje od strony organizacyjnej konferencji, seminariów i warsztatów międzynarodowych, a także uczestniczy w nich od strony merytorycznej.
 • Opracowuje odpowiedzi na pytania zagranicznych jednostek analityki finansowej, dotyczących funkcjonowania polskiego systemu walki z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze współpracy z organizacjami międzynarodowymi lub instytucjami Unii Europejskiej
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym reprezentowanie Ministerstwa Finansów w instytucjach europejskich w zakresie właściwości departamentu
 • Znajomość zagadnień dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
 • Znajomość prawa karnego, karnoskarbowego, bankowego oraz prawa administracyjnego
 • Znajomość prawa UE i międzynarodowego, w szczególności w obszarze stosowania szczególnych środków ograniczających
 • Znajomość struktury oraz zasad funkcjonowania Unii Europejskiej oraz organizacji międzynarodowych
 • Znajomość funkcjonowania procesu decyzyjnego w ramach Unii Europejskiej
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Komunikatywność
 • Umiejętność analizowania informacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej „poufne”, w tym informacji niejawnych UE lub zgoda na poddanie się procedurze uzyskania tego poświadczenia
 • Znajomość języka innego niż angielski na poziomie umożliwiającym posługiwanie się językiem w typowych, prostych sytuacjach komunikacyjnych

Podobne oferty pracy

Specjalista

Warunki pracy praca administracyjno-biurowa, okresowo zmienne warunki atmosferyczne, stały duży dopływ informacji i gotowość do odpowiedzi, praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, praca na wysokości powyżej 3 metrów,...

Firma: Komenda Stołeczna Policji w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-03-05

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań: - praca w terenie - zagrożenie korupcją - permanentna obsługa klientów zewnętrznych Miejsce i otoczenie...

Firma: Urząd Morski w Gdyni

Lokalizacja: pomorskie / Gdynia

Data publikacji: 2021-03-05

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godz. dziennie; częste wyjazdy służbowe; zagrożenie korupcją; permanentna obsługa klientów zewnętrznych; częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne...

Firma: Główny Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-03-05

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Data dodania: 2021-02-02

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy