Starszy specjalista

Główny Inspektorat Sanitarny w Warszawie
Dyrektor Generalny Głównego Inspektoratu Sanitarnego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 73783

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera minimum 7 godz. dziennie, użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów), stanowisko pracy wymaga umiejętności pracy w sytuacjach stresowych i pod presją czasu. Charakter pracy oraz konieczność tworzenia dokumentacji wymagać będzie współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi. W związku z tym, w zależności od potrzeb, praca będzie wymagać przemieszczania się na terenie budynku i poza nim. Stres związany z pracą pod presją czasu oraz reprezentowaniem urzędu na zewnątrz. Wyjazdy służbowe z wykorzystaniem środków transportu publicznego lub samochodów służbowych, w tym wyjazdy służbowe krajowe związane z udziałem w kontrolach kompleksowych i problemowych jednostek Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Pomieszczenie zakładu pracy uwzględnia potrzeby osób z niepełnosprawnościami w zakresie przystosowania stanowisk pracy. Obiekt posiada platformę schodową dla osób na wózkach inwalidzkich przy wejściu do budynku od  ul. Targowej 65. Drzwi wejściowe do budynku od strony ul. Targowej 65 pozwalają na swobodny przejazd wózkiem inwalidzkim. W budynku Głównego Inspektoratu Sanitarnego korytarze są przestronne, pozbawione progów, ponadto obiekt wyposażony jest w dźwigi osobowe z kabinami przystosowanymi dla osób z niepełnosprawnościami. Osoby z niepełnosprawnościami mogą swobodnie korzystać z czterech toalet znajdujących się na parterze, II, IV i VI piętrze. Istnieje również możliwość dostosowania stanowiska pracy do potrzeb indywidualnej niepełnosprawności oraz korzystania z parkingu podziemnego.

Zakres zadań

 • Rozpatruje sprawy administracyjne, administracyjno-sądowe, skargi, wnioski, petycje w celu przygotowania stosownych projektów decyzji, postanowień, zawiadomień o sposobie rozpatrzenia sprawy, innej niezbędnej korespondencji - z obszarem zadaniowym higieny pracy - chorób zawodowych i bieżącego nadzoru sanitarnego nad warunkami pracy
 • Przygotowuje projekty pism do podmiotów zewnętrznych oraz komórek organizacyjnych Urzędu, w celu wystosowania odpowiedzi, wyjaśnień, opinii, przekazania sprawy do jednostki właściwej czy nawiązania współpracy
 • Przygotowuje wyjaśnienia i opinie w zakresie aktów prawnych będących w kompetencji Wydziału ds. Higieny Pracy oraz opiniuje projekty aktów prawnych lub innych dokumentów z zakresu higieny pracy
 • Współuczestniczy w przygotowaniu procedur kontrolnych i wytycznych z zakresu warunków pracy i chorób zawodowych oraz uczestniczy w kontrolach kompleksowych i problemowych jednostek Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie kompetencji Wydziału
 • Rozpatruje skargi, wnioski i petycje w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przygotowuje odpowiedzi na zapytania posłów, senatorów, pracodawców i pracobiorców w zakresie zagadnień dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Sporządza analizy, raporty i opracowania statystyczne w zakresie kompetencji Wydziału
 • Organizuje pod względem merytorycznym krajowe narady szkoleniowe dla pracowników pionu higieny pracy stacji sanitarno-epidemiologicznych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe z zakresu prawa lub administracji lub studia podyplomowe z zakresu higieny pracy, bezpieczeństwo i ochrona człowieka w środowisku pracy
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • Znajomość przepisów Kodeksu pracy – w szczególności z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, chorób zawodowych, czynników biologicznych w środowisku pracy
 • Znajomość przepisów ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Komunikatywność
 • Umiejętność poprawnego formułowania myśli w mowie i na piśmie
 • Umiejętność obsługi pakietu MS Office
 • Umiejętność pracy pod presją czasu
 • Umiejętność pracy w zespole oraz samodzielnie
 • Dyspozycyjność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Szkolenia lub kursy z zakresu higieny pracy, chorób zawodowych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • Dobra organizacja pracy

Podobne oferty pracy

Starszy specjalista

Warunki pracy Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała - powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach w...

Firma: Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-02-16

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Pracownik wykonuje czynności o charakterze: - statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze, - dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie KPRM oraz poza nim. Większość czynności jest wykonywana w pozycji...

Firma: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-02-16

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego. Miejsce i...

Firma: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Lokalizacja: dolnośląskie / Wrocław

Data publikacji: 2021-02-16

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Główny Inspektorat Sanitarny w Warszawie

Data dodania: 2021-01-29

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy