Starszy specjalista

Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 73627

Warunki pracy

- praca przy komputerze pow. 4 godzin dziennie,


- kontakt z klientem zewnętrznym,


- praca w warunkach stresu,


- budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.


 

Zakres zadań

 • Kontroluje przedstawione do realizacji dokumenty finansowo-księgowe.
 • Sprawdza dokumenty finansowo-księgowe z zawartą umową i zgodnie z klasyfikacją dochodów i wydatków budżetowych, tworzy decyzje finansowe oraz przenosi je do systemu bankowości elektronicznej.
 • Sprawdza przedstawione do realizacji dokumenty finansowo-księgowe pod względem zgodności z planem finansowym przed przedstawieniem ich do zatwierdzenia w celu zapłaty.
 • Prawidłowo dekretuje oraz wprowadza do systemu finansowo-księgowego dokumenty finansowo-księgowe.
 • Na bieżąco analizuje i uzgadnia rozrachunki z tytułu dostaw i usług w zakresie zakupu pozostałych środków trwałych oraz pozostałych wartości niematerialnych i prawnych.
 • Prowadzi ewidencję pozostałych środków trwałych i pozostałych wartości niematerialnych i prawnych w systemie finansowym.
 • Przygotowuje i przesyła potwierdzenia sald do jednostek organizacyjnych mających na stanie pozostałe środki trwałe w nieodpłatnym użytkowaniu.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe na kierunku ekonomia lub finanse i rachunkowość
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze rachunkowości lub finansów jednostek sektora finansów publicznych
 • Znajomość ustawy o rachunkowości budżetowej, ustawy o finansach publicznych
 • Znajomość zasad odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość obsługi komputerowych programów finansowo-księgowych
 • Obsługa programów informatycznych Word, Excel
 • Zorientowanie na osiąganie celów, doskonalenie zawodowe, identyfikacja z misją urzędu, pozytywne podejście do klienta, otwartość na zmiany, radzenie sobie z presją, umiejętność współpracy, myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z zakresu finansów publicznych
 • Przeszkolenie z zakresu sprawozdawczości budżetowej
 • Przeszkolenie z zakresu gospodarowania majątkiem jednostki

Podobne oferty pracy

Starszy specjalista

Warunki pracy Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała - powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach w...

Firma: Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-02-16

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Pracownik wykonuje czynności o charakterze: - statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze, - dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie KPRM oraz poza nim. Większość czynności jest wykonywana w pozycji...

Firma: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-02-16

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego. Miejsce i...

Firma: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Lokalizacja: dolnośląskie / Wrocław

Data publikacji: 2021-02-16

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie

Data dodania: 2021-01-27

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy