Starszy specjalista

Główny Urząd Statystyczny w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 73472

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa.

 • Praca przy komputerze.

 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.

 • Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS brak progów utrudniających wjazd wózkiem, schody w holu głównym są wyposażone w ruchome platformy do transportu wózka, wewnątrz budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych. Windy wyposażone są w informację głosową oraz oznakowanie dla osób niewidomych, natomiast nie są dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich w zakresie usytuowania poręczy i tablicy przyzywowej. W budynku znajduje się 5 toalet przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Zakres zadań

 • Monitoruje realizację zobowiązań GUS wynikających ze stosowania ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, w tym opracowuje raporty, analizy w celu zapewnienia co najmniej minimalnej dostępności
 • Realizuje zadania w zakresie rozwoju komunikacji wewnętrznej w GUS oraz w jednostkach służb statystyki publicznej, w celu stosowania właściwych środków i kanałów informacji
 • Współpracuje z innymi jednostkami statystyki publicznej na etapie wdrażania działań dotyczących zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami m. in. po przez wymianę dobrych praktyk, etapie informowania m. in. poprzez skuteczną komunikację oraz na etapie realizacji w celu wymiany doświadczeń i ujednolicenia procedur
 • Podejmuje działania ukierunkowane na rzecz integracji i identyfikacji pracowników statystyki publicznej, w celu budowania zaangażowania pracowniczego
 • Prowadzi działania informacyjne dotyczące zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w celu zapewnienia spójnej zrozumiałej komunikacji
 • Organizuje wydarzenia wewnętrzne i zewnętrzne statystyki publicznej i informuje pracowników statystyki publicznej o działaniach realizowanych w celu usuwania barier, a także zapobiegania ich powstawaniu, a także o działaniach w obszarze komunikacji wewnętrznej z wykorzystaniem dostępnych środków i kanałów informacji w celu rozwoju CSR w jednostkach służb statystyki publicznej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Doświadczenie zawodowe: 1 rok
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym A2
 • Znajomość ustawy o statystyce publicznej
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Umiejętność obsługi komputera (MS Office)
 • Znajomość ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
 • Znajomość ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych,
 • Znajomość ustawy o ochronie danych osobowych
 • Wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe
 • Rzetelność
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Komunikacja interpersonalna
 • Komunikacja pisemna
 • Współpraca
 • Orientacja na klienta/interesanta
 • Radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych
 • Kreatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Wykształcenie: wyższe pedagogika lub socjologia lub psychologia
 • Doświadczenie zawodowe: 1 rok doświadczenia w pracy z osobami o szczególnych potrzebach
 • Znajomość języka migowego
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym B2
 • Znajomość koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw - CSR

Podobne oferty pracy

Specjalista

Warunki pracy praca administracyjno-biurowa, okresowo zmienne warunki atmosferyczne, stały duży dopływ informacji i gotowość do odpowiedzi, praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, praca na wysokości powyżej 3 metrów,...

Firma: Komenda Stołeczna Policji w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań: - praca w terenie - zagrożenie korupcją - permanentna obsługa klientów zewnętrznych Miejsce i otoczenie...

Firma: Urząd Morski w Gdyni

Lokalizacja: pomorskie / Gdynia

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godz. dziennie; częste wyjazdy służbowe; zagrożenie korupcją; permanentna obsługa klientów zewnętrznych; częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne...

Firma: Główny Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Główny Urząd Statystyczny w Warszawie

Data dodania: 2021-01-25

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy