Starszy specjalista

Ministerstwo Zdrowia w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 73500

Warunki pracy


 • Departament Oceny Inwestycji mieści się Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 11 na VIII piętrze; budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich; w budynku jest winda i toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych; przed budynkiem są podjazdy dla wózków inwalidzkich;

 • Praca biurowa wykonywana w pozycji siedzącej przy komputerze, co najmniej 4 godziny dziennie;

 • Częste krajowe wyjazdy służbowe;

 • Stanowisko zagrożone korupcją.

Zakres zadań

 • prowadzi projekty inwestycyjne (budowalne) w ochronie zdrowia finansowane ze środków Ministra Zdrowia, obejmujące: planowanie inwestycji w uzgodnieniu z inwestorem, koordynację procesu zawierania umowy, nadzór nad realizacją inwestycji, w tym jej bieżące rozliczanie i sprawozdawczość, skuteczne zarządzanie ryzykiem, tak aby realizacja inwestycji nastąpiła zgodnie z budżetem, zaplanowanym zakresem oraz haromonogramem, wizytacje okresowe realizowanych inwestycji; rozliczenie końcowe inwestycji;
 • współpracuje z inwestorami oraz potencjalnymi inwestorami;
 • przygotowuje materiały będące podstawą do przyjęcia do finansowania nowych inwestycji finansowanych ze środków Ministra Zdrowia;
 • prowadzi projekty inwestycyjne (zakupowe) w ochronie zdrowia finansowane ze środków Ministra Zdrowia, obejmujące: koordynację procesu zawierania umowy, nadzór nad realizacją inwestycji, w tym jej rozliczanie i sprawozdawczość.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w pracy biurowej
 • Znajomość procesu inwestycyjnego
 • Znajomość rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa
 • Dobra znajomość obsługi komputera w tym: MS Excel oraz MS Word
 • umiejętność współpracy i komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość prawa budowlanego
 • Umiejętność gromadzenia i analizy danych
 • Umiejętność samodzielnej pracy i pracy w zespole

Podobne oferty pracy

Specjalista

Warunki pracy praca administracyjno-biurowa, okresowo zmienne warunki atmosferyczne, stały duży dopływ informacji i gotowość do odpowiedzi, praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, praca na wysokości powyżej 3 metrów,...

Firma: Komenda Stołeczna Policji w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań: - praca w terenie - zagrożenie korupcją - permanentna obsługa klientów zewnętrznych Miejsce i otoczenie...

Firma: Urząd Morski w Gdyni

Lokalizacja: pomorskie / Gdynia

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godz. dziennie; częste wyjazdy służbowe; zagrożenie korupcją; permanentna obsługa klientów zewnętrznych; częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne...

Firma: Główny Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Ministerstwo Zdrowia w Warszawie

Data dodania: 2021-01-24

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy