Starszy specjalista

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 73415

Warunki pracy

praca biurowa, praca w siedzibie urzędu, pracas poza urzędem, praca wymagąca dyspozycyjności, praca na parterze, praca związana z obsługą klienta, zagrożenie korupcją, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, brak oznaczeń dla osób niewidomych, brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchym, budynek posiada podjazd dla osób z niepełnosprawnościami

Zakres zadań

 • realizuje zadania z zakresu administrowania i zarządzania nieruchomościami urzędu wraz z niezbędną dokumentacją w tym zakresie
 • prowadzi sprawy związane ze świadczonymi usługami w ramach administrowania nieruchomościami, w tym w zakresie wyłonienia wykonawców usług w budynkach administrowanych przez urząd
 • realizuje zadania związane z prowadzeniem Książki Obiektu Budowlanego (KOB) oraz dokumentacji technicznej administrowanych obiektów, w tym prowadzi sprawy związane z obowiązkowymi przeglądami

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w zakresie administrowania budynkami
 • Znajomość ustaw: o gospodarce nieruchomościami, Prawo budowlane, Prawo zamówień publicznych,
 • Znajomość ustaw: o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
 • Znajomość zarządzenia w sprawie zasad służby cywilnej oraz etyki korpusu służby cywilnej
 • Umiejętność: obsługi komputera (pakiet MS Office), skutecznej komunikacji, analitycznego myślenia
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Posiadanie licencji zarządcy nieruchomościami
 • Znajomość problematyki związanej z obsługą techniczną obiektów

Podobne oferty pracy

Starszy specjalista

Warunki pracy Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała - powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach w...

Firma: Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-02-16

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Pracownik wykonuje czynności o charakterze: - statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze, - dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie KPRM oraz poza nim. Większość czynności jest wykonywana w pozycji...

Firma: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-02-16

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego. Miejsce i...

Firma: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Lokalizacja: dolnośląskie / Wrocław

Data publikacji: 2021-02-16

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Data dodania: 2021-01-21

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy