Starszy specjalista

Ministerstwo Zdrowia w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 73381

Warunki pracy

praca biurowa wykonywana jest w pozycji siedzącej przy komputerze, co najmniej 4 godziny dziennie; praca wiąże się z częstym reprezentowaniem urzędu na zewnątrz; zagrożeniem korupcją; Departament Innowacji mieści się Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 11; budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich; w budynku jest winda i toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych; przed budynkiem są podjazdy dla wózków inwalidzkich;

Zakres zadań

 • Bierze udział w komisjach przetargowych oraz w opracowywaniu dokumentów w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w projektach z obszaru e-zdrowia realizowanych przez departament;
 • Bierze udział w pracach zespołów projektowych oraz warsztatach analitycznych;
 • Bierze udział w wykonywaniu zadań projektowych, w tym przygotowuje założenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na usługi/prace przewidziane w projektach realizowanych przez Ministra Zdrowia;
 • Uczestniczy w planowaniu i wdrażaniu projektów Ministra Zdrowia z zakresu e-zdrowia;
 • Bierze udział w posiedzeniach komitetów sterujących projektów na wezwanie przewodniczącego;
 • Bierze udział w opiniowaniu dokumentacji w zakresie dokumentacji konkursowej przy naborach projektów grantowych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w opiniowaniu SIWZ, przygotowywaniu wniosków o udzielenie zamówienia publicznego,
 • znajomość przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • znajomość regulacji prawnych i wytycznych dotyczących realizacji programów finansowanych bądź współfinansowanych z funduszy unijnych,,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych,
 • wiedza na temat projektów rozwijanych w obszarze e-zdrowia
 • zdolność analitycznego myślenia i pracy koncepcyjnej
 • umiejętność pracy zadaniowej i nastawienie na osiąganie celów
 • umiejętność pracy w zespole.
 • umiejętność nawiązywania kontaktów i komunikowania się
 • odporność na stres i pracę pod presją czasu

Podobne oferty pracy

Specjalista

Warunki pracy praca administracyjno-biurowa, okresowo zmienne warunki atmosferyczne, stały duży dopływ informacji i gotowość do odpowiedzi, praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, praca na wysokości powyżej 3 metrów,...

Firma: Komenda Stołeczna Policji w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-03-05

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań: - praca w terenie - zagrożenie korupcją - permanentna obsługa klientów zewnętrznych Miejsce i otoczenie...

Firma: Urząd Morski w Gdyni

Lokalizacja: pomorskie / Gdynia

Data publikacji: 2021-03-05

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godz. dziennie; częste wyjazdy służbowe; zagrożenie korupcją; permanentna obsługa klientów zewnętrznych; częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne...

Firma: Główny Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-03-05

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Ministerstwo Zdrowia w Warszawie

Data dodania: 2021-01-20

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy