Starszy specjalista

Ministerstwo Finansów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 73334

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie

Zakres zadań

 • Współpracuje z komórkami organizacyjnymi Ministerstwa Finansów i wykonawcami zewnętrznymi/wewnętrznymi w celu identyfikacji procesów możliwych do optymalizacji, automatyzacji i robotyzacji.
 • Współpracuje z komórkami organizacyjnymi Ministerstwa Finansów w zakresie zarządzania zmianą w obszarze robotyzacji i automatyzacji procesów w celu utrzymania i wdrażania rozwiązań w tym zakresie, odpowiadających potrzebom organizacji.
 • Współpracuje z komórkami organizacyjnymi ministerstwa oraz wykonawcami wewnętrznymi i zewnętrznymi, w zakresie przygotowania dokumentacji (opisów funkcjonalnych, raportów z testów) w obszarze robotyzacji i automatyzacji procesów w celu rekomendowania rozwiązań usprawniających pracę komórek organizacyjnych.
 • Ewidencjonuje produkty analityczne w repozytoriach do tego przeznaczonych.
 • Analizuje wymagania biznesowe i planuje zmiany w zakresie robotyzacji pod kątem ich spójności i zgodności z architekturą.
 • Analizuje rynek i rekomenduje nowe kierunki rozwoju w zakresie robotyzacji oraz automatyzacji.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub w obszarze realizacji projektów informatycznych
 • Znajomość zagadnień związanych z automatyzacją procesów i ich optymalizacją
 • Znajomość zagadnień związanych z modelowaniem procesów w notacji BPMN
 • Znajomość funkcjonowania i organizacji administracji publicznej
 • Umiejętność strategicznego myślenia
 • Umiejętność argumentowania
 • Umiejętność wyciągania wniosków i proponowania rozwiązań
 • Umiejętność analizowania informacji
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z modelowania procesów w notyfikacji BPMN
 • Przeszkolenie z przepisów ustawy o ochronie danych osobowych
 • Przeszkolenie w zakresie metodyki zarządzania projektami
 • Przeszkolenie z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych
 • Znajomość zagadnień z zakresu realizacji projektów
 • Znajomość metodyk zarządzania projektami
 • Certyfikat PRINCE2 Practitioner
 • Certyfikat ITIL

Podobne oferty pracy

Starszy specjalista

Warunki pracy Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała - powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach w...

Firma: Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-02-16

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Pracownik wykonuje czynności o charakterze: - statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze, - dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie KPRM oraz poza nim. Większość czynności jest wykonywana w pozycji...

Firma: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-02-16

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego. Miejsce i...

Firma: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Lokalizacja: dolnośląskie / Wrocław

Data publikacji: 2021-02-16

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Data dodania: 2021-01-19

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy