Starszy specjalista

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 73129

Warunki pracy

Warunki pracy:


- praca biurowa w siedzibie urzędu


- użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, skaner)


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


- wejście do budynku NDAP jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością - brak progów utrudniających poruszanie się osobom z niepełnosprawnością ruchową


- brak windy


- stanowisko pracy usytuowane jest na II piętrze budynku


- pomieszczenie sanitarne dostosowane do potrzeb osób z niepełnoprawnością znajduje się na parterze budynku, co powoduje konieczność pokonywania schodów oraz otwierania drzwi z samozamykaczami


- stanowisko pracy jest wyposażone w monitor ekranowy - czas pracy przy monitorze powyżej połowy dobowego czasu pracy, z naturalnym i sztucznym oświetleniem.

Zakres zadań

 • Prowadzi sprawy w zakresie ustalania zasad postępowania z dokumentacją, w tym monitoruje organizacyjne, prawne, funkcjonalne i techniczne aspekty funkcjonowania dokumentu elektronicznego, w celu właściwego postępowania z dokumentacją.
 • Prowadzi sprawy w zakresie uzgadniania przepisów kancelaryjnych i archiwalnych dla jednostek organizacyjnych oraz Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych i archiwów państwowych w celu realizacji ustawowego zadania Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.
 • Prowadzi sprawy w zakresie poradnictwa metodycznego w celu zapewnienia prawidłowego zarządzania i postępowania z dokumentacją.
 • Uczestniczy w realizacji polityki Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych w zakresie kształtowania narodowego zasobu archiwalnego poprzez udział w przygotowaniu analiz, opinii, porad metodycznych, celem zapewnienia właściwego postępowania z dokumentacją, w tym w wersji elektronicznej.
 • Uczestniczy w spotkaniach, konferencjach, seminariach i naradach z przedstawicielami podmiotów publicznych, celem zapewnienia właściwego postępowania z dokumentacją, w szczególności w postaci elektronicznej.
 • Współuczestniczy w kontrolach z zakresu kształtowania narodowego zasobu archiwalnego oraz gromadzenia materiałów archiwalnych w archiwach państwowych oraz jednostkach z powierzonym zasobem archiwalnym w celu zapewnienia prawidłowej i skutecznej realizacji zadań państwowej sieci archiwalnej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku/ach związanym/ch z nadzorem archiwalnym lub zarządzaniem dokumentacją
 • Przeszkolenie w zakresie kancelaryjno - archiwalnym.
 • Znajomość prawa archiwalnego
 • Znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej – zagadnienia ogólne
 • Umiejętność formułowania opinii
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Dokładność i sumienność
 • Znajomość języka angilskiego na poziomie komunikatywnym
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie w zakresie zasad techniki prawodawczej oraz przepisów kancelaryjnych i archiwalnych.
 • Znajomość obowiązujących przepisów prawa z zakresu dokumentu elektronicznego.
 • Znajomość aktów prawnych wydanych przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.

Podobne oferty pracy

Protokolant sądowy

sporzadzanie odpisów orzeczeń Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie zawodowe, brak

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Kazimierzy Wielkiej

Lokalizacja: świętokrzyskie / Busko-Zdrój

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Protokolant sądowy

sporządzanie odpisów orzeczeń Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie zawodowe, brak

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Kazimierzy Wielkiej

Lokalizacja: świętokrzyskie / Busko-Zdrój

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: naturalne i sztuczne oświetlenie, wymuszona pozycja ciała,...

Firma: Komenda Główna Policji w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych w Warszawie

Data dodania: 2021-01-13

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy