Starszy specjalista

Komenda Główna Straży Granicznej w Warszawie
Komendant Główny Straży Granicznej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 72852

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca samodzielna biurowo-administracyjna,

 • praca w siedzibie urzędu,


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • stałe godziny pracy (8.15 - 16.15),

 • stanowisko zlokalizowane jest na II piętrze budynku,

 • infrastruktura budynku: sanitariaty, korytarze, klatki schodowe, schody,

 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz.,

 • narzędzia i materiały do pracy: komputer, drukarka, kserokopiarka, faks, niszczarka, skaner,

 • budynek nie jest przystosowany dla osób ze stopniem niepełnosprawności uniemożliwiającym swobodne przemieszczanie się (bariery architektoniczne, brak podjazdów, brak windy, korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami),

 • brak pomieszczeń higieniczno-sanitarnych przystosowanych dla osób niepełnosprawnych,

 • brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym.

Zakres zadań

 • uczestniczy w tworzeniu i przedstawianiu Naczelnikowi Wydziału analiz, wniosków i informacji związanych z koordynacją i nadzorem nad realizowaniem nałożonych na Wydział zadań z zakresu psychologii w celu ich prawidłowej realizacji,
 • merytorycznie współpracuje oraz wspiera psychologa Wydziału ds. Lecznictwa w celu realizacji zadań nałożonych na Wydział i Biuro Techniki i Zaopatrzenia KGSG,
 • uczestniczy w sprawowaniu merytorycznego nadzoru oraz koordynowaniu działalności psychologów (ok. 23) zatrudnionych w podmiotach leczniczych jednostek organizacyjnych Straży Granicznej w celu efektywnej realizacji zadań oraz wypracowania jednolitego końcowego stanowiska formacji w obszarze psychologii,
 • doradza w sprawach psychologii na rzecz jednostek organizacyjnych Straży Granicznej i komórek organizacyjnych Komendy Głównej Straży Granicznej, współpracuje z nimi w rozwiązaniu problemów z zakresu zdrowia i higieny psychicznej,
 • uczestniczy w sporządzaniu rocznych sprawozdań i analiz z działalności psychologów oraz działalności profilaktycznej w ramach Narodowego Programu Zdrowia w podmiotach leczniczych jednostek organizacyjnych Straży Granicznej , w celu przekazania ich do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
 • sprawuje nadzór nad planowaniem i wydatkowaniem środków finansowych przez podmioty lecznicze jednostek organizacyjnych Straży Granicznej w zakresie związanym ze świadczeniem usług psychologicznych, w zakresie nie objętym zakupami centralnymi,
 • prowadzi działalność edukacyjną i poradnictwo dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Komendy Głównej w zakresie psychologii w celu propagowania wiedzy z zakresu psychologii,
 • wykonuje opiniowanie psychologiczne dla funkcjonariuszy i pracowników Komendy Głównej Straży Granicznej na stanowiska służby i pracy.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe psychologiczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w obszarze psychologii lub w pracy administracyjno-biurowej
 • Pozytywne przejście procedury sprawdzającej w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa, uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie podstawowym
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty pracy

  Specjalista

  Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera minimum 7 godz. dziennie, użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów), stanowisko pracy wymaga umiejętności pracy w sytuacjach stresowych i pod presją czasu....

  Firma: Główny Inspektorat Sanitarny w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Pracownik administracyjny

  obsługa archiwum zakładowego, obsługa kancelaryjna, obsługa poczty przychodzącej w wersji papierowej za pomocą operatora usług pocztowych, kurierskich oraz dostarczanych osobisćie Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie ogólnokształcące, brak...

  Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Sosnowcu

  Lokalizacja: śląskie / Katowice

  Data publikacji: wczoraj

  Więcej informacji

  Główny specjalista

  Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca przemieszczania się pomiędzy pokojami i piętrami, obsługa urządzeń biurowych (komputer, drukarka,...

  Firma: Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: wczoraj

  Więcej informacji

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Komenda Główna Straży Granicznej w Warszawie

  Data dodania: wczoraj

  Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy