Starszy specjalista

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 72783

Warunki pracy

Praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: Obiekt przy Alejach Jerozolimskich 181 C, niebędący własnością URPLWM i PB, częściowo jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Szerokość głównych drzwi wejściowych do budynku, drzwi wewnętrznych oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się przy użyciu wózka inwalidzkiego. Pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze. Niedostosowanie budynku dotyczy wind. Pomieszczenia Urzędu zlokalizowane są od parteru do VI piętra.

Zakres zadań

 • sporządzanie sprawozdań kwartalnych z działalności Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych na podstawie sprawozdań cząstkowych przedłożonych przez komórki organizacyjne Urzędu
 • opracowywanie Raportu Rocznego Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych przygotowanego w oparciu o sprawozdania kwartalne komórek organizacyjnych i inne przedłożone opracowania, wydawanego przez Urząd w formie drukowanej, dwujęzycznej publikacji, stanowiącego sprawozdanie z działalności Prezesa Urzędu przedkładane ministrowi właściwemu ds. zdrowia
 • sporządzanie innych zleconych sprawozdań i analiz oraz opracowań i prezentacji na potrzeby Biura Dyrektora Generalnego i Dyrektora Generalnego
 • prowadzenie spraw związanych z ewidencją ekspertów zewnętrznych, oceniających dokumentację, współpracujących z Urzędem
 • ścisła współpraca ze Stanowiskiem Pracy ds. Zarządzania Jakością w zakresie opracowywania wzorów zestawień sprawozdawczych dla komórek organizacyjnych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe kierunkowe: z obszaru nauk ścisłych, nauk społecznych lub pokrewne.
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego w zakresie pozyskiwania i analizy danych ilościowych i jakościowych
 • Ogólna znajomość przepisów prawa powszechnie obowiązującego w zakresie funkcjonowania administracji publicznej
 • Umiejętność sporządzania analiz ilościowych i jakościowych
 • Umiejętność prezentacji danych z użyciem MS Power Point
 • Bardzo dobra znajomość programu MS Excel
 • Zdolności analityczne
 • Umiejętność pracy w warunkach stresu i pod presją czasu
 • Umiejętność dobrej organizacji pracy
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Doświadczenie w pracy w komórkach analitycznych w sprawozdawczości, analizie danych statystycznych i opisowych, przygotowaniu zestawień i raportów
 • Doświadczenie w przygotowaniu raportów stanowiących oficjalną informację na temat funkcjonowania jednostki
 • Doświadczenie na podobnym stanowisku w administracji publicznej
 • Znajomość dodatkowych specjalistycznych narzędzi informatycznych wykorzystywanych do sporządzania i prezentowania analiz ilościowych i jakościowych
 • Umiejętność obsługi baz danych MS Access

Podobne oferty pracy

Młodszy Specjalista ds. Obsługi Referatu Oskarżycieli Publicznych w Oddziale Terenowym

Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie realizacja czynności administracyjno–biurowych wspomagających pracę w Referacie Oskarżycieli Publicznych, w tym: wprowadzanie i uzupełnianie danych w systemie informatycznym, rejestrowanie spraw...

Firma: Straż Miejska m.st. Warszawy

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godz. dziennie częste wyjazdy służbowe zagrożenie korupcją permanentna obsługa klientów zewnętrznych częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska...

Firma: Główny Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-01-23

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Zagrożenie korupcją, częste reprezentowanie urzędu na...

Firma: Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-01-23

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie

Data dodania: 2020-12-31

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy