Starszy specjalista

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 72790

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań • obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego, w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe

 • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe

 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy • węzły sanitarne w przestrzeni ogólnodostępnej przystosowane dla osób niepełnosprawnych (na parterze - 2 szt., na I piętrze - 2 szt.)

 • winda dostosowana do szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych

 • wejście do obiektu od strony pl. Trzech Krzyży przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo

 • ciągi komunikacyjne przystosowane do szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych

 • praca w pokoju wieloosobowym

 • praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner

Zakres zadań

 • prowadzi analizy społeczno-gospodarcze na potrzeby przygotowania dokumentów strategicznych/polityk oraz wsparcia procesów decyzyjnych Ministerstwa, m.in. w zakresie rynku pracy, w szczególności w obszarze zatrudnienia (wielkości i struktury popytu i podaży na rynku pracy), wysokości i struktury wynagrodzeń oraz kosztów pracy, z uwzględnieniem charakterystyk społeczno-ekonomicznych ludności oraz struktury zawodów, w tym: identyfikuje problemy, zagrożenia, uwarunkowania, etc.; gromadzi dane/ zamawia ekspertyzy; aktualizuje dane; zestawia, wizualizuje dane (np.: tabele, wykresy, mapy, kartogramy, etc.); analizuje zgromadzone dane, wnioskuje; formułuje raporty/ rekomendacje/ informacje; konsultuje raporty/ rekomendacje
 • przygotowuje materiały informacyjne, publikacje i materiały promocyjne, w szczególności w zakresie współpracy w procesie zarządzania politykami gospodarczo-społecznymi w UE i OECD, w tym: przygotowuje zakres merytoryczny/ treść merytoryczną; przygotowuje tezy, prezentacje, artykuły, notatki etc.
 • prowadzi obsługę procesu legislacyjnego z zakresu polityki społeczno-gospodarczej, w szczególności pod względem ich wpływu na rynek pracy, w tym: opiniuje projekty aktów prawnych i/ lub założeń do projektów aktów prawnych lub ich części oraz innych dokumentów rządowych inicjowanych poza Ministerstwem
 • realizuje badania (realizowane wewnętrznie lub zewnętrznie), w tym: zapewnia/ gromadzi dane niezbędne do realizacji badania; prowadzi bieżącą współpracę z wykonawcą badania; weryfikuje raport końcowy z badania
 • prowadzi międzynarodową współpracę dwustronną i wielostronną Ministerstwa, w tym: współpracuje z ekspertami krajowymi i zagranicznymi; bierze udział w spotkaniach i posiedzeniach (np. grup, komitetów, sekretariatów, etc.); dokonuje wymiany informacji (m.in.: z państwami członkowskimi UE/ EOG, instytucjami UE, innymi instytucjami międzynarodowymi)
 • prowadzi obsługę interpelacji i zapytań poselskich, w tym: prowadzi konsultacje; gromadzi materiały; przygotowuje odpowiedzi

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z wykonywaniem analiz społeczno-gospodarczych (jakościowych i/lub ilościowych)
 • znajomość języka angielskiego na poziomie C1
 • znajomość zagadnień z zakresu rozwoju społeczno-gospodarczego
 • znajomość bieżących wyzwań rynku pracy w Polsce
 • znajomość arkusza kalkulacyjnego
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, rzetelność
 • myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty pracy

  Protokolant sądowy

  sporzadzanie odpisów orzeczeń Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie zawodowe, brak

  Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Kazimierzy Wielkiej

  Lokalizacja: świętokrzyskie / Busko-Zdrój

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Protokolant sądowy

  sporządzanie odpisów orzeczeń Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie zawodowe, brak

  Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Kazimierzy Wielkiej

  Lokalizacja: świętokrzyskie / Busko-Zdrój

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Starszy specjalista

  Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: naturalne i sztuczne oświetlenie, wymuszona pozycja ciała,...

  Firma: Komenda Główna Policji w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w Warszawie

  Data dodania: 2021-01-14

  Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy