Starszy specjalista

Urząd Zamówień Publicznych w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 72574

Warunki pracy


 • kontakty z klientem zewnętrznym,

 • zagrożenie korupcją,

 • miejsce pracy: I piętro, drzwi wewnętrzne i do pokoi biurowych o szer. 90 cm bez progów,

 • Urząd Zamówień Publicznych wynajmuje 4 piętra w budynku 8-piętrowym,

 • na każdym piętrze wynajmowanej przez Urząd powierzchni znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych,

 • w budynku jest 5 wind,

 • wejście do budynku przez drzwi dwuskrzydłowe,

 • budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Zakres zadań

 • administruje systemami informatycznymi, wdraża systemy i narzędzia informatyczne oraz sprawuje nadzór nad ich prawidłowym działaniem,
 • bierze udział w opracowywaniu i realizacji polityki bezpieczeństwa systemów informatycznych Urzędu oraz szacowaniu ryzyk w obszarze bezpieczeństwa teleinformatycznego, w tym wspomaga ASI w monitorowaniu, raportowaniu i przeciwdziałaniu incydentom w obszarze bezpieczeństwa teleinformatycznego,
 • wspomaga administrowanie siecią informatyczną Urzędu, w tym kontroluje pracę urządzeń sieciowych, monitoruje środowisko teleinformatyczne, identyfikuje ryzyka i zagrożenia oraz reaguje na awarie i zgłoszenia w tym obszarze,
 • współpracuje technicznie z podmiotami realizującymi na rzecz Urzędu projekty informatyczne oraz nadzoruje ich prawidłową realizację w powierzonym zakresie,
 • dokonuje analizy potrzeb Urzędu w zakresie wyposażenia w sprzęt informatyczny oraz oprogramowanie, dokonuje zakupu niezbędnego sprzętu i oprogramowania oraz bierze udział w przygotowaniu opisu przedmiotu zamówienia publicznego z obszaru IT,
 • prowadzi ewidencję sprzętu komputerowego, oprogramowania, bezpiecznych podpisów elektronicznych weryfikowanych za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, przenośnych nośników danych,
 • prowadzi szkolenia i instruktaż dla pracowników z zakresu obsługi komputera i aplikacji będących w posiadaniu Urzędu,
 • instaluje sprzęt komputerowy i oprogramowanie na poszczególnych stanowiskach pracy, monitoruje poprawność działania tego sprzętu i usuwa bieżące usterki.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Powyżej 1 roku doświadczenie w obszarze informatycznym
 • Aktualne poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” albo zgoda na poddanie się poszerzonemu postępowaniu sprawdzającemu
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie wystarczającym do czytania i rozumienia dokumentacji technicznych oraz posługiwania się anglojęzycznymi stronami internetowymi
 • Znajomość konfiguracji i obsługi systemów operacyjnych Windows
 • Wiedza o lokalnych sieciach informatycznych i bezpieczeństwie w Internecie
 • Znajomość rozwiązań opartych na Active Directory
 • Znajomość zagadnień baz danych, takich jak Microsoft SQL Server, MySQL
 • Umiejętność rozwiązywania problemów
 • Umiejętność argumentowania
 • Umiejętność organizowania pracy
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Wykształcenie wyższe z zakresu nauk ścisłych lub technicznych
 • Doświadczenie w obsłudze serwerów WWW, MTA, DNS, DHCP i serwerów plików
 • Doświadczenie w zakresie implementacji i utrzymania bezpieczeństwa systemowego i teleinformatycznego sieci
 • Aktualne poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ściśle tajne” albo zgoda na poddanie się poszerzonemu postępowaniu sprawdzającemu
 • Podstawowa wiedza z zakresu udzielania zamówień publicznych

Podobne oferty pracy

Młodszy Specjalista ds. Obsługi Referatu Oskarżycieli Publicznych w Oddziale Terenowym

Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie realizacja czynności administracyjno–biurowych wspomagających pracę w Referacie Oskarżycieli Publicznych, w tym: wprowadzanie i uzupełnianie danych w systemie informatycznym, rejestrowanie spraw...

Firma: Straż Miejska m.st. Warszawy

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: 1. Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe. 2. Nietypowe godziny pracy (w tym dyżury). 3. Zagrożenie korupcją. 4. Permanentna obsługa...

Firma: Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Praca poza siedzibą urzędu. Wyjazdy służbowe – kontrola i nadzór robót budowlanych branży instalacyjnej w jednostkach Policji. Nadzór i kontrola robót występujących bezpośrednio na budowach, na wysokościach, w zagłębieniach. Praca przy...

Firma: Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Lokalizacja: kujawsko-pomorskie / Bydgoszcz

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Urząd Zamówień Publicznych w Warszawie

Data dodania: 2021-01-06

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy