Starszy specjalista

Ministerstwo Aktywów Państwowych w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 72608

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • Praca biurowa przy komputerze.

 • Nietypowe godziny pracy (w tym dyżury).

 • Permanentna obsługa klientów zewnętrznych.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • praca w budynku przy ul. Krucza 36/Wspólna 6,

 • miejsce pracy: VI p.,

 • budynek częściowo przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych: wejście do budynku jest utwardzone z wkładem antypoślizgowym, wyposażone w automatyczne drzwi rozsuwne, pochylnię i transporter przyschodowy. Windy przystosowane do wjazdu wózków inwalidzkich, posiadające przyciski sterujące umożliwiające odczyt w alfabecie Braille’a, sygnalizację dźwiękową oraz niektóre - syntezator mowy. Budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo: korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami,  niektóre toalety przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Organizuje dzień pracy dyrektora i jego zastępców, w tym prowadzi i monitoruje terminarz spotkań
 • Monitoruje terminowość realizacji poleceń, pism i dokumentów podpisywanych przez dyrektora i jego zastępców, w tym: kompletuje, weryfikuje i przedkłada korespondencję do podpisu dyrektora i jego zastępców oraz członków Kierownictwa, przekazuje komunikaty, polecenia i ustalenia organizacyjne pracownikom Departamentu
 • Przyjmuje, rejestruje i rozdysponowuje zadekretowaną korespondencję, w tym ewidencjonuje korespondencję w elektronicznym systemie rejestracji obiegu dokumentów
 • Sporządza projekty krótkich pism/odpowiedzi na korespondencję
 • Prowadzi rejestr oraz odpowiada za obsługę dokumentów niejawnych w Departamencie, a także spraw związanych z upoważnieniami pracowników do przetwarzania danych osobowych
 • Organizuje spotkania dyrektora i jego zastępców z gośćmi zewnętrznymi i wewnętrznymi
 • Zapewnia zaopatrzenie sekretariatu w materiały biurowe
 • Bierze udział w organizowaniu wyjazdów służbowych krajowych i zagranicznych dyrektora i jego zastępców

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego pracy związanej z obsługą sekretariatu
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „tajne” lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • Znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym służby cywilnej
 • Umiejętność sporządzania notatek oraz standardowych pism
 • Umiejętność obsługi komputera – pakiet MS Office, poczta elektroniczna, Internet
 • Umiejętność obsługi innych urządzeń biurowych
 • Umiejętności interpersonalne: komunikatywność, wysoka kultura osobista
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność obsługi systemu elektronicznego obiegu dokumentów
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1

Podobne oferty pracy

Główny specjalista

Warunki pracy Obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie Reprezentowanie urzędu w kontaktach z instytucjami zewnętrznymi, beneficjentami i Komisją...

Firma: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-12-29

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Ministerstwo Aktywów Państwowych w Warszawie

Data dodania: 2020-12-23

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy