Starszy specjalista

Główny Urząd Miar w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 72458

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, obsłudze urządzeń biurowych, czynnościach koncepcyjnych. Czas pracy przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu. Zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach.


W budynku znajduje się winda, są także łazienki dostosowane do osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

Zakres zadań

 • wystawia faktury VAT, noty księgowe obciążeniowe w tym za czynności wykonywane w Urzędzie na podstawie umów cywilnoprawnych
 • kontroluje pod względem formalno-rachunkowym dokumenty związane z pozyskiwaniem dochodów wraz z dekretowaniem dowodów księgowych z uwzględnieniem wszystkich przekrojów ewidencji księgowej, w tym na właściwe rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej
 • prowadzi korespondencje z kontrahentami związane z wystawionymi fakturami VAT i notami księgowymi
 • księguje dowody księgowe dotyczące dochodów budżetowych, w tym faktury VAT, noty księgowe oraz decyzje administracyjne, wyciągi bankowe na konta syntetyczne i analityczne
 • uzgadnia zapisy i stany na kontach syntetycznych i analitycznych
 • rozlicza rozrachunki i wpłaty z tyt. dochodów budżetowych dokonanych przez kontrahentów Urzędu i kontaktuje się z nimi
 • kontroluje wyciągi bankowe dotyczące wpływów z tytułu dochodów budżetowych
 • obsługuje Zintegrowany System Informatyczny - QUORUM, współpracuje z instytucjami zewnętrznymi, w tym kontroli, sporządza raporty i informacje, archiwizuje dokumenty, aktualizuje wewnętrzne procedury, uczestniczy w doskonaleniu procedur oraz inicjuje propozycje modyfikacji już istniejących, opiniuje projekty aktów prawnych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe ekonomiczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego 3 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub w obszarze księgowości jednostek sektora finansów publicznych
 • znajomość zasad księgowości budżetowej
 • znajomość przepisów o VAT
 • znajomość ustaw: o finansach publicznych, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, ordynacji podatkowej
 • umiejętność obsługi pakietu Microsoft Office, w szczególności MS Excel
 • umiejętność obsługi programu finansowo-księgowego
 • umiejętność: komunikacji, współpracy, organizacji pracy, orientacja na osiąganie celów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie z zakresu księgowości budżetowej
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • umiejętność obsługi programu systemu QUORUM F-K
 • znajomość ustawy prawo o miarach

Podobne oferty pracy

Staż urzędniczy

Zakres zadań wykonywanych na tych stanowiskach pracy to między innymi: protokołowanie przebiegu rozpraw i posiedzeń sądowych; rozpisywanie sesji; wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem akt spraw sądowych; prowadzenie ewidencji spraw przy...

Firma: Sąd Okręgowy w Lublinie

Lokalizacja: lubelskie / Lublin

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Główny specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, obsłudze urządzeń biurowych, czynnościach koncepcyjnych. Czas pracy przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu. Krajowe...

Firma: Główny Urząd Miar w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-01-20

Więcej informacji

Główny specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań: zagrożenie korupcją częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:...

Firma: Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-01-20

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Główny Urząd Miar w Warszawie

Data dodania: 2021-01-01

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy