Starszy specjalista

Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 72297

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań: • zagrożenie korupcją

 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz

 • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • praca na IV piętrze budynku, budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości)

 • praca przy komputerze – możliwość zapewnienia specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym oraz osobom z uszkodzonym słuchem

 • w trakcie reprezentowania urzędu w innych instytucjach oraz podczas wyjazdów służbowych warunki świadczenia pracy mogą nie być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych


 

Zakres zadań

 • uczestniczy w inicjowaniu, opracowywaniu i wdrażaniu polityk publicznych oraz regulacji w zakresie gospodarki wodorowej oraz identyfikuje i analizuje ograniczające ją bariery
 • inicjuje współpracę: ze spółkami Skarbu Państwa w zakresie kształtowania ich strategii w obszarze innowacji i rozwoju; z małymi i średnimi przedsiębiorstwami z sektora energii w celu identyfikacji ich potrzeb w kontekście polityki innowacyjnej; między światem nauki i biznesu, a także między sektorem małych i średnich przedsiębiorstw i przedsiębiorstwami Skarbu Państwa w zakresie tworzenia oraz komercjalizacji innowacji
 • bierze udział w wypracowywaniu stanowisk oraz w pracach komisji międzyrządowych, komitetów i grup roboczych Rady UE, komitetów i grup roboczych Komisji Europejskiej, a także organizacji międzynarodowych w zakresie gospodarki wodorowej, infrastruktury paliw alternatywnych, rynku paliw alternatywnych i ich jakości oraz innowacji w sektorze energii
 • bierze udział w działaniach dotyczących projektów inicjatywy Horyzont 2020, Clean Hydrogen Alliance oraz dotyczących prac Komisji Europejskiej w ramach SET-Plan w zakresie kompetencji Ministra
 • analizuje, konsultuje i przygotowuje opinie do projektów aktów prawnych dotyczących działalności naukowej i badawczo-rozwojowej w zakresie właściwości merytorycznej departamentu
 • przygotowuje projekty odpowiedzi na zapytania i interpelacje posłów i senatorów oraz bierze udział w posiedzeniach plenarnych Sejmu i Senatu i komisji, w zakresie merytorycznym departamentu
 • dokonuje wstępnej oceny innowacyjnych rozwiązań kierowanych do Ministerstwa
 • współpracuje z przedstawicielami polskich placówek dyplomatycznych za granicą, zaangażowanych resortów oraz innych instytucji i urzędów

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • doświadczenie zawodowe: powyżej 2 lat w jednostkach sektora finansów publicznych albo 1 rok w obszarze energetyki lub transportu
 • poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „tajne” lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym (C1)
 • znajomość przepisów prawa dotyczących sektora energii i elektromobilności oraz paliw alternatywnych
 • znajomość polskiego i europejskiego procesu legislacyjnego
 • komunikacja
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty pracy

  Młodszy Specjalista ds. Obsługi Referatu Oskarżycieli Publicznych w Oddziale Terenowym

  Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie realizacja czynności administracyjno–biurowych wspomagających pracę w Referacie Oskarżycieli Publicznych, w tym: wprowadzanie i uzupełnianie danych w systemie informatycznym, rejestrowanie spraw...

  Firma: Straż Miejska m.st. Warszawy

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: wczoraj

  Więcej informacji

  Specjalista

  Warunki pracy praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godz. dziennie częste wyjazdy służbowe zagrożenie korupcją permanentna obsługa klientów zewnętrznych częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska...

  Firma: Główny Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: 2021-01-23

  Więcej informacji

  Specjalista

  Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Zagrożenie korupcją, częste reprezentowanie urzędu na...

  Firma: Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: 2021-01-23

  Więcej informacji

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie

  Data dodania: 2020-12-31

  Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy