Starszy specjalista

Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 72300

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań: • zagrożenie korupcją

 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • praca na IV piętrze budynku, budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości)

 • praca przy komputerze – możliwość zapewnienia specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym oraz osobom z uszkodzonym słuchem

 • w trakcie reprezentowania urzędu w innych instytucjach warunki świadczenia pracy mogą nie być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych


 

Zakres zadań

 • bierze udział w opracowywaniu projektów regulacji prawnych w zakresie jakości paliw ciekłych, gazu skroplonego (LPG), sprężonego gazu ziemnego (CNG), skroplonego gazu ziemnego (LNG), lekkiego oleju opałowego, ciężkiego oleju opałowego oraz oleju do silników statków żeglugi śródlądowej
 • współpracuje z organami administracji, podmiotami sektora paliwowego, organami normalizującymi oraz instytucjami badawczo-rozwojowymi
 • bierze udział w zadaniach związanych z kształtowaniem polityki energetycznej Polski w zakresie jakości paliw
 • bierze udział w zadaniach związanych z wprowadzaniem na rynek benzyn silnikowych o różnej zawartości biokomponentów (E5, E10)
 • inicjuje, koordynuje i monitoruje działania organów administracji w zakresie jakości paliw
 • współpracuje i wymienia informacje z organami państw członkowskich UE oraz właściwymi organami Komisji Europejskiej w zakresie jakości paliw
 • uczestniczy w wypracowaniu stanowisk na posiedzenia, instrukcji, wkładów do instrukcji, sprawozdań oraz bierze udział w pracach komitetów i grup roboczych Rady UE oraz komitetów i grup roboczych Komisji Europejskiej, a także innych organizacji międzynarodowych związanych z jakością paliw
 • opracowuje i udziela informacji, wyjaśnień, odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie i senatorskie, skargi i wnioski obywateli i dziennikarzy z zakresu jakości paliw

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe o kierunku prawo lub administracja
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • doświadczenie zawodowe: powyżej 2 lat w jednostkach sektora finansów publicznych albo 1 rok w obszarze energetyki albo paliw alternatywnych lub paliw konwencjonalnych
 • poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli tajne oraz SECRET UE i NATO SECRET lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • znajomość języka angielskiego na poziomie dobrym (B2)
 • znajomość polskiego i europejskiego procesu legislacyjnego
 • znajomość przepisów ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw
 • znajomość problematyki sektora paliwowego
 • komunikacja
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty pracy

  Protokolant sądowy

  sporzadzanie odpisów orzeczeń Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie zawodowe, brak

  Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Kazimierzy Wielkiej

  Lokalizacja: świętokrzyskie / Busko-Zdrój

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Protokolant sądowy

  sporządzanie odpisów orzeczeń Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie zawodowe, brak

  Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Kazimierzy Wielkiej

  Lokalizacja: świętokrzyskie / Busko-Zdrój

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Starszy specjalista

  Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: naturalne i sztuczne oświetlenie, wymuszona pozycja ciała,...

  Firma: Komenda Główna Policji w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie

  Data dodania: 2020-12-31

  Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy