Starszy specjalista

Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 72369

Warunki pracy


 • Praca biurowa przy monitorze ekranowym w wymiarze powyżej 4 godzin dziennie

 • Narzędzia pracy: komputer i sprzęt biurowy

 • Budynek przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami

 • Praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu

 • Praca w pokoju, który jest klimatyzowany

 • Permanentna obsługa klientów zewnętrznych

Zakres zadań

 • Analizuje dane pozyskane w wyniku inwentaryzacji infrastruktury i usług telekomunikacyjnych oraz w ramach Punktu Informacyjnego ds. Telekomunikacji oraz generuje raporty w tym zakresie, gromadzi, przetwarza oraz archiwizuje dane o infrastrukturze telekomunikacyjnej i infrastrukturze technicznej w tym aktualizuje bazy danych
 • Prowadzi rejestr przedsiębiorców telekomunikacyjnych oraz rejestr jednostek samorządu terytorialnego wykonujących działalność w zakresie telekomunikacji, a także bierze udział w tworzeniu i aktualizacji bazy danych w tym zakresie
 • Kataloguje i archiwizuje dokumentację związaną z inwentaryzacją infrastruktury telekomunikacyjnej
 • Bierze udział w opracowywaniu raportu dotyczącego pokrycia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej istniejącą infrastrukturą telekomunikacyjną
 • Uczestniczy w pracach związanych z przygotowaniem procesu retencji danych o infrastrukturze telekomunikacyjnej oraz ich publikacją
 • Analizuje dane i informacje przekazywane do Departamentu przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych, jednostki samorządu terytorialnego, podmioty użyteczności publicznej oraz inne podmioty przekazujące dane

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w zakresie sporządzania analiz danych
 • Znajomość ustawy: Prawo telekomunikacyjne, o wspieraniu rozwoju sieci i usług telekomunikacyjnych
 • Znajomość rynku telekomunikacyjnego w tym zagadnień z zakresu telekomunikacji umożliwiających ocenę wartości merytorycznej rozpatrywanych danych i informacji
 • Umiejętność przeprowadzenia analiz z wykorzystaniem środowiska Ms Excel i formułowania zapytań SQL do baz danych
 • Umiejętność precyzyjnego formułowania wniosków wynikających z generowanych raportów
 • Umiejętność interpretacji przepisów prawa
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • Posiadanie kompetencji: wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, myślenie analityczne, orientacja na klienta
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty pracy

  Młodszy Specjalista ds. Obsługi Referatu Oskarżycieli Publicznych w Oddziale Terenowym

  Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie realizacja czynności administracyjno–biurowych wspomagających pracę w Referacie Oskarżycieli Publicznych, w tym: wprowadzanie i uzupełnianie danych w systemie informatycznym, rejestrowanie spraw...

  Firma: Straż Miejska m.st. Warszawy

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: wczoraj

  Więcej informacji

  Specjalista

  Warunki pracy praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godz. dziennie częste wyjazdy służbowe zagrożenie korupcją permanentna obsługa klientów zewnętrznych częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska...

  Firma: Główny Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: 2021-01-23

  Więcej informacji

  Specjalista

  Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Zagrożenie korupcją, częste reprezentowanie urzędu na...

  Firma: Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: 2021-01-23

  Więcej informacji

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie

  Data dodania: 2020-12-31

  Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy