Starszy specjalista

Komenda Główna Policji w Warszawie
Komendant Główny Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 72253

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz,

 • praca pod presją czasu.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • naturalne i sztuczne oświetlenie,

 • wymuszona  pozycja ciała,

 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,

 • przy wejściu do budynku brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych, w budynku znajduje się winda.

Zakres zadań

 • Dekretuje oraz ewidencjonuje dokumenty finansowo-księgowe
 • Analizuje przypisane konta księgowe oraz uzgadnia koszty i wydatki wyszczególnionych kont w księgach rachunkowych
 • Sprawdza prawidłowość wprowadzenia dekretów do Systemu Wspomagania Obsługi Policji (SWOP)
 • Ewidencjonuje dokumenty dotyczące szkód w mieniu jednostki
 • Sporządza okresowe sprawozdania budżetowe
 • Uzgadnia z komórkami merytorycznymi w zakresie realizacji pochodnych od wynagrodzeń, uposażeń i świadczeń
 • Monitoruje przestrzeganie zasad realizacji polityki rachunkowości w Komendzie Głównej Policji

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 3 lat w pracy w komórkach finansowo-księgowych
 • Dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • Znajomość przepisów rachunkowości budżetowej, finansów publicznych oraz sporządzania sprawozdawczości
 • Znajomość zasad odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • Umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office w tym Word, Excel
 • Umiejętność obsługi programów finansowo-księgowych oraz Trezor
 • Komunikatywność
 • Umiejętność argumentowania
 • Umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • Umiejętność działania w sytuacjach nieprzewidywalnych i stresowych
 • Kreatywność i analityczne myślenie
 • Asertywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty pracy

  Główny specjalista

  Warunki pracy Obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie Reprezentowanie urzędu w kontaktach z instytucjami zewnętrznymi, beneficjentami i Komisją...

  Firma: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: 2020-12-29

  Więcej informacji

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Komenda Główna Policji w Warszawie

  Data dodania: 2020-12-16

  Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy